Menu

Op 2 juni heeft de Eerste Kamer met een meerderheid van stemmen het wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Dit ondanks de vele brieven van de vakcentrales VCP, FNV en CNV met de oproep niet akkoord te gaan met dit wetsvoorstel vanwege de beperkte voorbereidingstijd voor mensen en de forse financiële gevolgen voor bepaalde groepen en beroepsgroepen.

Na 2015 wordt als gevolg van deze wet een versnelling aangebracht in het tempo waarmee de AOW-leeftijd wordt verhoogd. Het betekent dat mensen al in 2021 tot hun 67ste doorwerken in plaats van in 2023. De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 op gezette tijden aangepast aan de stijging van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in stappen van drie maanden per jaar. Door deze wet zal per 1 januari aanstaande de AOW-leeftijd dus al versneld omhooggaan. In dit document (.pdf) kunt u zien welke AOW-leeftijd er vanaf 1 januari a.s. voor uw situatie van toepassing is per jaar en per geboortedatum.

Een mogelijk lichtpunt is dat er ook een motie is aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht door aanpassing van de overbruggingsregeling of anderszins ervoor te zorgen dat wordt voorkomen dat mensen ter overbrugging van het inkomensgat tussen VUT of prepensioen en AOW een beroep op de Participatiewet moeten doen. Deze overbruggingsregeling (OBR) heeft tot doel mensen een voorziening te bieden, die al met de VUT of prepensioen zijn en zelf onvoldoende middelen hebben om het inkomensgat ten gevolge van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd te overbruggen.
De kritiek van de VCP op deze reeds bestaande inkomensafhankelijke regeling is dat mensen met een inkomen boven € 731,64 bruto per maand niet in aanmerking komen voor de OBR. De VCP hoopt dan ook dat voor die mensen die te maken krijgen met financiële problemen als gevolg van deze wet, dat staatssecretaris Klijnsma op zeer korte termijn met een forse uitbreiding van deze regeling zal komen.

De Nationale Beeldbank / Yvonne Smits

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven