Menu
Jongeren stess

Werknemers die naast hun werk ander werk willen uitvoeren, zogeheten nevenwerkzaamheden, moeten vooraf voldoende waarborgen hebben dat dat ook kan. Een wetsvoorstel van het kabinet geeft werkgevers te veel ruimte om iemand een tweede baan te verbieden. Dat schrijven de vakcentrales in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Toelichting

Een tweede baan naast het gewone werk is voor sommige mensen bittere noodzaak, omdat ze anders niet kunnen rondkomen. Maar werkgevers kunnen daar volgens de bonden vrij eenvoudig voor gaan liggen, op basis van het huidige wetsvoorstel. Ze hoeven niet specifiek uit te leggen waarom het niet mag. Werkgevers zouden schriftelijk moeten toelichten wat hun bezwaren zijn, en alleen bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, zo schrijven de drie vakcentrales in de brief.

EU-richtlijn

Met het wetsvoorstel zegt het kabinet uitvoering te geven aan een Europese richtlijn, die EU-lidstaten verplicht tot transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Maar volgens VCP, FNV en CNV is juist daarvan geen sprake. Dat leidt tot rechtsonzekerheid van de werknemer.

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws