Menu
Jongeren stess

Werknemers die naast hun werk ander werk willen uitvoeren, zogeheten nevenwerkzaamheden, moeten vooraf voldoende waarborgen hebben dat dat ook kan. Een wetsvoorstel van het kabinet geeft werkgevers te veel ruimte om iemand een tweede baan te verbieden. Dat schrijven de vakcentrales in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Toelichting

Een tweede baan naast het gewone werk is voor sommige mensen bittere noodzaak, omdat ze anders niet kunnen rondkomen. Maar werkgevers kunnen daar volgens de bonden vrij eenvoudig voor gaan liggen, op basis van het huidige wetsvoorstel. Ze hoeven niet specifiek uit te leggen waarom het niet mag. Werkgevers zouden schriftelijk moeten toelichten wat hun bezwaren zijn, en alleen bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, zo schrijven de drie vakcentrales in de brief.

EU-richtlijn

Met het wetsvoorstel zegt het kabinet uitvoering te geven aan een Europese richtlijn, die EU-lidstaten verplicht tot transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Maar volgens VCP, FNV en CNV is juist daarvan geen sprake. Dat leidt tot rechtsonzekerheid van de werknemer.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws