Menu

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft de definitie van burn-out herzien. Een burn-out wordt officieel aangemerkt als werkgerelateerd fenomeen. Volgens de VCP is dat een belangrijke stap in de erkenning van professionals met burn-outklachten die veroorzaakt zijn door hoge werkstress en werkdruk. Het aantal ziektegevallen is al jaren aan het stijgen. In tien jaar tijd is het percentage werknemers met burn-outverschijnselen gestegen van 11 naar 16. De VCP vindt dat staatssecretaris Van Ark werkgevers gerichter moet aansporen meer maatregelen te nemen om burn-outs tegen te gaan.

WHO-catalogus
De WHO heeft burn-out toegevoegd aan een lijst van 55.000 ziekten. De lijst wordt gebruikt voor het bijhouden van statistieken en trends in de gezondheidszorg. De WHO noemt burn-out een syndroom dat wordt veroorzaakt door chronische stress op de werkvloer. Het kan leiden tot vermoeidheid, een negatieve houding ten opzichte van een baan en verminderde prestaties. Dit kost onze Nederlandse maatschappij miljarden. Werkstress staat in Nederland als beroepsziekte nummer 1 genoteerd.

Werkdruk en werkstress
De VCP maakt zich al jaren zorgen over de toename van het aantal werknemers met een burn-out. “Wij vragen al jaren aandacht voor de gevolgen van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en voor de gevolgen van werkdruk en werkstress voor de gezondheid van de professional. Werkdruk en stress leiden niet alleen tot steeds hogere uitval door burn-out, maar ook tot meer arbeidsongevallen. Professionals moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te kunnen doen. De stijging laat duidelijk zien dat het beleid tot nog toe onvoldoende is”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Vertrouwenspersoon
Een goede aanpak van stress scheelt de maatschappij miljarden euro’s, zowel aan loonkosten als aan zaken als ziektebehandeling en uitkeringen. Werkgevers moeten weten wat ze aan stress kunnen doen en hoe ze dat moeten doen. Dat betekent ten eerste zicht krijgen op de oorzaken, en vervolgens de juiste maatregelen treffen. De registratie in de WHO-catalogus kan hierbij helpen. De VCP wil daarnaast ook dat staatssecretaris Van Ark nu echt iets gaat doen. Een eerste concrete stap is de wettelijke verankering van de vertrouwenspersoon, die zo beter wordt beschermd en een sterkere positie krijgt binnen een organisatie. Ze moeten in hun rol onafhankelijk kunnen opereren, maar dienen daarom ook de ruimte te krijgen om de juiste opleidingen te doen om de taak het beste uit te kunnen voeren.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws