Menu
Sociale zekerheid

Te veel werknemers blijven nu na een langdurige periode van ziekte onnodig langs de kant. Arbeidsongeschikten kunnen weer vaker aan de slag als de uitvoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) verbetert. In een adviesrapport presenteert de Stichting van de Arbeid tien concrete voorstellen aan minister Koolmees van SZW om hier werk van te maken.

Praktijkgerichte aanpak met maatwerk

De arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten kan volgens de StvdA omhoog door over te stappen op meer maatwerk in de dienstverlening. Zodra iemand in aanmerking komt voor een bepaalde functie, moet de ondersteuning beter toegesneden worden op die functie. Met de huidige beoordelingssystematiek – CBBS genaamd – komen mensen in theorie ook nog in aanmerking voor functies, terwijl zij in de praktijk geen kans maken. Deze werkwijze voelt theoretisch en niet realistisch aan, zo verklaren werknemers.

Scholing biedt kansen

Ook scholing is een middel is om de arbeidsparticipatie te verhogen. De mogelijkheden hiervoor worden nu niet optimaal benut, vooral als het gaat om werknemers die geen startkwalificatie hebben (havo, vwo of mbo niveau 2). 45% van de volledig arbeidsongeschikt verklaarde werknemers heeft geen opleiding afgerond tot op dit niveau. Zij hebben hierdoor minder kansen om ander of aangepast werk te doen.

35-minners

De Stichting van de Arbeid vraag ook aandacht voor de groep zogeheten 35-minners. Dat zijn werknemers die na twee jaar ziekte meer dan 65% van hun oude inkomen kunnen verdienen en om die reden geen recht hebben op een WIA-uitkering. Deze groep ontvangt ook geen aanvullende dienstverlening ondanks een ziekte of andere medische beperking. De Stichting van de Arbeid stelt voor om hen wel toegang tot de WIA-dienstverlening te geven. In de praktijk blijkt dat minder dan 50% van de 35-minners aan het werk is. Dit deel wordt beschouwd als werkloos, in plaats van arbeidsongeschikt. Uiteindelijk komen deze mensen vaak in de bijstand terecht.
De Stichting van de Arbeid stelt tenslotte voor om de vinger aan de pols te houden bij de uitvoering van de tien voorstellen.

Laatste nieuws

Tijdelijk personeel

29 juni 2022

Wijzigingen arbeidsrecht en sociale zekerheid

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

29 juni 2022

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

Belastingen en premies per 1 juli 2022

28 juni 2022

Belastingen en premies per 1 juli 2022

Meer nieuws
Naar boven