Menu

De Tweede Kamer heeft afgelopen week een wijziging van de arbeidsomstandighedenwet tot tevredenheid van de VCP in grote meerderheid aangenomen. In deze wijziging ligt er meer nadruk op preventie en duurzame inzetbaarheid van werknemers. De wet regelt een open spreekuur bij de bedrijfsarts, advisering over preventie in basiscontract (via amendement) en er is vastgelegd dat de bedrijfsarts onafhankelijk is.

Al vele jaren pleit de VCP voor betere toegankelijkheid tot de bedrijfsarts. De VCP is blij dat de Tweede Kamer het met deze wetswijziging makkelijker maakt voor werknemers om naar de bedrijfsarts te gaan, ook als er geen sprake is van directe klachten. De VCP is eveneens tevreden met de aanname van het amendement om een (minimale) advisering over preventie op te nemen in het basiscontract. Hierdoor krijgen bedrijfsartsen meer mogelijkheden om beroepsziekten voortijdig te signaleren en is er meer aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Ook de wettelijke vastlegging van de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen is winst. De VCP blijft echter zorgen houden rondom de financiering van de bedrijfsartsen en pleit daarom voor een andere meer onafhankelijke vorm van financiering. Verder vindt de VCP het jammer dat middels deze wet de weg naar een second opinion wordt beperkt. De VCP acht het een gemiste kans dat er geen wettelijke verplichting voor het melden van beroepsziekten door bedrijfsartsen komt. De VCP is van mening dat dit nodig is voor betere preventie en duurzame inzetbaarheid.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws