Menu
Wijziging van het besluit oproepovereenkomsten

Door een wijziging in het besluit oproepovereenkomsten vreest de VCP voor omzeiling van de hoge ww-premie en de regels voor oproepovereenkomsten. Bij bijzondere diensten, zoals beschikbaarheidsdiensten en consignatiediensten, is er geen sprake van een oproepovereenkomst. Daarnaast worden deze uren niet gezien als flexibele uren waardoor alsnog een lage ww-premie is verschuldigd, ondanks de onzekerheid voor de werknemer.

Premiedifferentiatie WW
Eén van de maatregelen van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is een lage ww-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge ww-premie voor een flexibel contract. Het kabinet wil hiermee werkgevers stimuleren om een vast contract aan te gaan. De VCP vindt dit een positieve maatregel. “De enorme flexibilisering op de arbeidsmarkt moet een halt worden toegeroepen. Het duurder maken van flex is een goede en logische stap. Alles wat flexibel is kost meer, dus ook arbeid”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Onzekerheid werknemer
Naast de vaste arbeidsuren, kunnen er uren voor diensten zijn overeengekomen waarvoor je opgeroepen kunt worden, zoals bereikbaarheidsdiensten en consignatiediensten. Deze diensten worden niet gezien als flexibele arbeid, ondanks dat er onzekerheid is over wanneer er gewerkt moet worden. Alleen als de werknemer gedurende deze diensten wordt opgeroepen én dit boven de 30% van de vaste arbeidsomvang komt, geldt de hoge ww-premie. Ook zijn de beschermingsmaatregelen van een oproepovereenkomst niet van toepassing. “Het risico is dat werknemers alsnog verplicht worden om voor veel uren beschikbaar te zijn. Het werk combineren met zorgtaken en eventueel ander werk is dan lastig”, zegt Heemskerk.

Monitoren
Zowel de hoge ww-premie en de regels voor oproepovereenkomsten kunnen zo omzeild worden. Bij veel werknemers zal er dan alsnog grote onzekerheid bestaan over wanneer er gewerkt moet worden en de hoeveelheid uren. Het kabinet heeft aangekondigd omzeiling van de hoge ww-premie te zullen monitoren. Bij dit onderzoek zal mogelijke ontwijking van de oproepovereenkomst via bijzondere diensten ook worden meegenomen. Eerder heeft de VCP haar zorgen geuit over hoe de controle en handhaving is geregeld. Van belang is dat de rekening van flex ook daadwerkelijk wordt neergelegd bij de gebruiker van flex.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws