Menu
Wijzigingen verlofregelingen

Bij een groot gedeelte van de werknemers zijn de verschillende verlofregelingen onbekend. De VCP maakt daarom inzichtelijk welke verlofregelingen er zijn en waarvoor zij dienen. Sinds 1 juli 2015 zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd. Bovendien is het kabinet voornemens het vaderschapsverlof uit te breiden naar vijf betaalde dagen. De VCP is hiervan al geruime tijd een groot pleitbezorger.

De wijzigingen vanaf 1 juli 2015 hebben betrekking op het kort- en langdurend zorgverlof en het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. Tijdens het kort- en langdurend zorgverlof heeft een werknemer recht op zorgverlof om een ziek kind, partner of ouder de noodzakelijke zorg te bieden. Het is sinds 1 juli 2015 ook mogelijk om zorg te geven aan broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden. Bovendien is de noodzakelijke zorg ook uitgebreid naar zorg in verband met ziekte en/of hulpbehoevendheid in plaats van alleen een levensbedreigende ziekte.

In het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof is de opsomming wanneer een werknemer verlof kan opnemen, uitgebreid. Verlofvormen waarop een medewerker aanspraakkan maken, zijn:

– onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen, zoals een woninginbraak of een ongeluk van een naaste.

Maar ook bij ‘zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden’, zoals:

– De bevalling van de echtgenote, geregistreerde partner of samenwonende,
– Een sterfgeval in de familie,
– Niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek (zowel voor de werknemer zelf, als voor de begeleiding van een partner, ouder of kind),
– Noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag van een partner, ouder of kind. Na de eerste ziektedag kan de werknemer voor de verdere verzorging kortdurend zorgverlof opnemen.

Een overzicht van alle verlofregelingen is te vinden in de factsheet (.pdf) van Women Inc.

Laatste nieuws

Pensioenbedrag ineens wederom uitgesteld

24 januari 2023

Pensioenbedrag ineens wederom uitgesteld

Commissiedebat pensioenonderwerpen in Tweede Kamer

18 januari 2023

Commissiedebat pensioenonderwerpen in Tweede Kamer

Pensioenblog: Fabian Ouwehand VCP Young Professionals pensioenwoordvoerder

10 januari 2023

Pensioenblog: Fabian Ouwehand VCP Young Professionals pensioenwoordvoerder

Meer nieuws
Naar boven