Menu

De kritiek van de arbeidsrechtadvocaten (VAAN & VvA) dat meer ontslagverzoeken door de rechter worden afgewezen, is volgens de VCP een teken dat de Wet werk en zekerheid (Wwz) werkt. Het ontslagrecht is immers duidelijker en eenvoudiger geworden. Er is volgens de VCP sprake van dejuridisering. Werkgevers en werknemers gaan vaker in onderling overleg.

De rechter moet echt toetsen aan de ontslaggrond. Met de nieuwe wet staat rechters het oude smeermiddel van de ontslagvergoeding niet meer ter beschikking. Er wordt vaker gebruik gemaakt van vaststellingsovereenkomsten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dat met wederzijdse overeenstemming afspraken kunnen worden gemaakt en minder procedures voor de rechter eindigen ziet de VCP als winstpunt.

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid hebben al in april met elkaar gesproken over de Wwz en daarover nadere afspraken gemaakt. Sociale partners hebben eveneens uitgesproken dat de Wwz nu eerst de kans moet krijgen om zich in de kern te bewijzen. Het is op basis van beschikbare gegevens nog te vroeg om gefundeerde uitspraken te doen over de effecten van deze relatief nieuwe wetgeving.

Laatste nieuws

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

2 oktober 2023

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

2 oktober 2023

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

Meer nieuws
Naar boven