Menu
Wwz krijgt kans zich in de kern te bewijzen

Sociale partners – waaronder VCP- hebben afgelopen maand in de Stichting van de Arbeid de signalen vanuit het MKB zorgvuldig geanalyseerd. “Het is belangrijk te constateren dat het te vroeg is om gefundeerde uitspraken te doen over de werking van de Wet werk en zekerheid. De wet moet eerst de kans krijgen om zich in de kern te bewijzen. Gezamenlijk hebben we geconstateerd dat er geen redenen zijn voor fundamentele aanpassingen”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Beeldvorming en incidenten mogen voor werkgevers geen reden zijn werknemers niet vast aan te nemen. Bij een nieuwe wet moeten de praktijk en jurisprudentie ook kans krijgen om zich te ontwikkelen. Op basis van de analyse zien sociale partners nu wel mogelijkheden om maatwerk te bieden voor een aantal aannemelijke knelpunten binnen de kaders van het sociaal akkoord.

In geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen hebben sociale partners aangegeven dat het mogelijk moet zijn om bij cao collectieve afspraken te maken over een gelijkwaardige voorziening voor de transitievergoeding. Naar de mening van de VCP mag het loslaten van de (gekapitaliseerde) waarde van de gelijkwaardige voorziening er echter niet toe leiden dat er geen waarborgen meer zijn voor de aanspraak van de individuele werknemer. Het verlagen van de kosten voor ontslag mag niet het doel zijn. “Het moet niet zo zijn dat een werknemer na ontslag om bedrijfseconomische redenen met enkel een cursus verder met lege handen komt te staan”, aldus Van Holstein. De VCP vind het belangrijk om vanuit de Stichting van de Arbeid met SZW over deze invulling nader overleg te voeren.

Meer informatie over de voorstellen:

  • Hier (.pdf) leest u de afspraken die de Stichting van de Arbeid op 18 april 2016 heeft gemaakt over oplossingen om de ervaren knelpunten ten aanzien van de uitvoering van de Wet werk en zekerheid weg te nemen.
  • Hier (.pdf) leest u de kamerbrief van het kabinet over de aanpassing Wet werk en zekerheid.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws