Menu
“Zet samen de schouders er onder om coronacrisis door te komen”

Werkgevers en vakbonden roepen alle werkenden in Nederland op om met eendracht en daadkracht de coronacrisis het hoofd te bieden. Naast het noodpakket voor de economie zijn afspraken in sectoren en op werkvloeren nodig om bedrijven en banen in stand te houden. Concreet gaat het over behoud van werk, veilig en gezond met elkaar aan de slag en cao-gerelateerde zaken zoals arbeidstijden.

Steun aan elkaar

Daarnaast is het belangrijk dat mensen elkaar steunen: werkgevers en werknemers die samen de schouders er onder zetten en collega’s die bijspringen waar mogelijk. “Het gaat in deze tijd, nog meer dan anders, om goed werkgeverschap en goed werknemerschap”.

Sectoren

Dat schrijft de Stichting van de Arbeid in een brief die de leidraad biedt voor het overleg tussen werknemers en werkgevers in verschillende sectoren: In de Stichting van de Arbeid zijn VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, FNV, CNV en VCP verenigd.

Werk en bedrijvigheid behouden

De coronacrisis heeft grote consequenties voor werkend Nederland op het gebied van de gezondheid, zorg en economie. Eerder heeft de Stichting van de Arbeid het kabinet opgeroepen om het noodpakket voor de economie tot stand te brengen. Nu de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) en andere maatregelen uitgevoerd gaan worden, komt het aan op maatwerk in sectoren en bedrijven om zo veel mogelijk (flex-)werk en bedrijvigheid te behouden. Werkgevers en werknemers zijn aan zet om elkaar te steunen in deze periode en te bepalen hoe om te gaan met de huidige situatie. In komende weken en maanden zullen cao-partijen in de verschillende sectoren met elkaar spreken en tot nadere afspraken komen.

Overleg met kabinet

Wekelijks voeren de voorzitters van de werkgevers en vakbonden overleg met het kabinet over het noodpakket en de economische stand van zaken. In dit overleg zullen zij signalen vanaf de werkvloer ook agenderen. Dat helpt om de maatregelen zo effectief mogelijk in te zetten voor het behoud van banen, inkomens en bedrijvigheid.

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws