Menu

Culemborg, 14 september 2009
Pb 0914-07

Zigzagbeleid, onsamenhangend en woordbreuk

“De Miljoenennota hangt als los zand aan elkaar”, aldus MHP-voorzitter mr. Richard Steenborg.“Er is nauwelijks sprake van een samenhangende en toekomstbestendige visie. In plaats daarvan grijpt het kabinet de economische crisis juist aan om te nivelleren. Allerlei inkomenspolitieke maatregelen worden nu doorgedrukt en er wordt ook nog woordbreuk gepleegd betreffende de AOW-leeftijd en de middeninkomens,” aldus Steenborg.

De MHP onderschrijft het streven naar een beperking van de staatsschuld, teneinde de rekening niet door te schuiven naar toekomstige generaties. De MHP vraagt zich echter af of er niet een veel te somber scenario voor de toekomst wordt neergezet. Het kabinet maakt geen keuzes en heeft geen beleidsvisie. Het vuile werk van draconische bezuinigingen wordt op het bordje gelegd van allerlei ambtenarencommissies. Waarom neemt het kabinet niet zijn eigen verantwoordelijkheid ? Waarom zet het kabinet een hogere arbeidsparticipatie en productiviteit niet centraal, waardoor de overheidsinkomsten stijgen ?

Tegelijkertijd grijpt het kabinet de economische crisis aan om gedane beloftes niet na te komen. Wat schreven de coalitiepartijen bij de laatste Kamerverkiezingen over de AOW-leeftijd ?

  • CDA: “Wie 65 jaar of ouder is, heeft lang premie betaald en daarom recht op een veilige AOW en op het zelf opgebouwde pensioen”;
  • ChristenUnie: “Wat betreft de ChristenUnie blijft de AOW-leeftijd 65 jaar”, en
  • PvdA: “De AOW leeftijd blijft 65 jaar”.
    De MHP ziet in de keuze voor 67 jaar woordbreuk van de coalitiepartijen.

In diezelfde verkiezingsprogramma’s beloofden de coalitiepartners extra aandacht te besteden aan de inkomenspositie van de middengroepen. Echter, het nivellerend koopkrachtpakket 2010, de wettelijke aftopping van de ontslagvergoeding en de fiscalisering van de AOW leiden juist tot koopkrachtverlies van deze groepen.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws