Menu
Zorg dat het uittredingsproces VK geen verliezers kent

Op 23 juni heeft de Britse bevolking in meerderheid gekozen voor uittreding uit de Europese Unie. De VCP betreurt deze uitslag. In het Verenigd Koninkrijk is de oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt afgelopen jaren onvoldoende aangepakt. De Britse regering heeft in het verleden oplossingen voor sociale agenda op Europees niveau ook regelmatig geblokkeerd.

De eerste gevolgen van de uitslag zijn direct al zichtbaar: de Europese beurzen zijn gekelderd, de Britse Pond maakt de grootste waardedaling mee in decennia. Deze uitslag is, volgens VCP voorzitter Nic van Holstein, slecht voor het nog broze herstel van de Europese economie. Vanwege de sterke verwevenheid van de markten zijn de economische gevolgen niet alleen groot voor het Verenigd Koninkrijk maar ook voor Nederland en de andere lidstaten van de Europese Unie.

Het onderhandelingsproces dat nu moet starten om tot feitelijke uittreding van Groot-Brittannië uit de EU te komen kan twee jaar in beslag nemen. Mogelijk kan dat leiden tot twee jaar van politieke onduidelijkheid en impasse. Het is daarom van groot belang om nu de rust te bewaren en te zorgen dat het onderhandelingsproces over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU geen verliezers kent.”

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws