Menu
Zorg over hogere kosten bij harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

De VCP vindt dat werkende ouders geen hogere kosten moeten maken door harmonisatie van de kinderopvang en peuterspeelzalen. Deze harmonisatie is een goede stap naar een stelsel met meer samenhangende voorzieningen, maar de extra rekening hoort niet bij werkende ouders te liggen. De aangekondigde extra gelden voor de kinderopvangtoeslag die bedoeld zijn om de hoge kosten voor kinderopvang enigszins te compenseren worden door de negatieve inkomenseffecten van de harmonisatie teniet gedaan.

Dat kan niet de bedoeling zijn van de compensatie of van de harmonisatie. Kinderopvang is op dit moment voor werkende ouders al erg duur en deze hoge kosten leiden tot suboptimale keuzes, zoals minder of zelfs stoppen met werken door een van de ouders (meestal de moeder). Extra kosten voor werkende ouders door harmonisatie mogen er niet toe leiden dat ouders de keuze maken om minder te gaan werken, aldus de VCP in haar reactie op de internetconsultatie Wetsvoorstel (.pdf) harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.

Uit berekeningen op basis van de koopkrachteffecten van de harmonisatie blijkt dat een gezin met verzamelinkomen van 87.500 euro er ongeveer 86 euro bruto per maand op achteruit gaat, bij een ouderbijdrage van 400 euro. Zelfs gezinnen onder een modaal verzamelinkomen (52.500 euro) gaan er 11 euro op achteruit. Werkende ouders die een ouderbijdrage betalen voor de peuterspeelzaal die lager is dan 400 euro gaan er dus nog meer op achteruit. Effectief gaan alleen alleenstaande ouders, bij een minimale ouderbijdrage van 400 euro, er op vooruit.

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws