Menu

De media berichtten de afgelopen weken dat er voorstellen liggen om de inkomensgrens voor fiscaal gefacilieerde pensioenopbouw verder te verlagen. Naar 90.000 euro of zelfs 70.000 euro. Een hellend vlak, de MHP is daarom principieel tegen aftoppingsgrenzen. “Onze vrees is dat de grens alsmaar wordt verlaagd tot er uiteindelijk niets meer voor aanvullend pensioen overblijft. In de argumentatie gaat het altijd over hogere inkomens. Dit is politiek makkelijk scoren. Uiteindelijk zijn de middeninkomens de klos. Sparen voor de oude dag lijkt een doodlopende weg te worden onder druk van kortetermijngewin”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

Waarschijnlijk komt er wel een ‘iets’ hoger opbouwpercentage dan de 1,75 procent in het eerdere kabinetsvoorstel. “Maar feitelijk blijft het een ordinaire lastenverzwaring en worden toekomstige belastingopbrengsten naar voren gehaald. Mensen kunnen als gevolg hiervan geen redelijk pensioen opbouwen’’, aldus Van der Wal. Met het verlagen van de grens tot waar aanvullend pensioen kan worden opgebouwd wordt de solidariteit in ons stelsel verder op scherp gezet.

Een goede regeling voor boven de inkomensgrens in de vorm van een aanvullende faciliteit is voor de MHP van groot belang. Het is hierbij wel essentieel dat er collectieve afspraken in de cao kunnen worden gemaakt. In een vrijwillige regeling is het lastig goede collectieve afspraken te maken, ook zullen hoge uitvoeringskosten en -problemen blijven bestaan, naast de vraag of mensen voldoende geld apart zullen zetten voor hun oudedagsvoorziening.

Kortom, de MHP roept de onderhandelende partijen op om te komen met een alternatief dat ook in de toekomst leidt tot een goed aanvullend pensioen voor iedereen. Het liefst zo dicht mogelijk bij de 2% opbouwpercentage, ongeacht het inkomen.

Laatste nieuws

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

2 oktober 2023

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

2 oktober 2023

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

Meer nieuws
Naar boven