Menu

De MHP maakt zich grote zorgen om de toenemende werkdruk onder werknemers. Juist in de publieke sectoren (openbaar bestuur, gezondheidszorg en onderwijs) worden psychosociale arbeidsomstandigheden – waaronder werkdruk – meer dan gemiddeld gezien als belangrijk arbeidsrisico. Te hoge werkdruk leidt tot het onder druk zetten van de mentale gezondheid van de werknemers. Bij werkdruk is er kort gezegd een disbalans tussen het werk en de regelmogelijkheden van een werknemer. Een slechte werk-privé balans ligt hier vaak als een van de oorzaken aan ten grondslag. Ook te weinig aandacht voor en kennis over het probleem bij leidinggevenden is een aandachtspunt. Werknemers zijn vaak bang om bij hun leidinggevende of werkgever aan te kloppen als zij een te hoge werkdruk ervaren, waardoor uitval van de werknemers (met hoge kosten voor de werkgever) op de loer ligt. Anderzijds durven werkgevers bij het vermoeden dat een werknemer te maken heeft met een disbalans, ook vaak geen toenadering te zoeken tot de werknemer om het te bespreken of hecht de werkgever hier (nog) onvoldoende waarde aan.

De MHP is van mening dat er op korte termijn een effectiever beleid voor mentale gezondheidsbevordering op de werkvloer moet komen, inclusief de aanpak van werkdruk als prioritair arbeidsrisico. In Nederland is er ontzettend veel kennis beschikbaar over psychosociale arbeidsrisico’s. ‘Het is een groot winstpunt dat alle partijen (werknemers, werkgevers en overheid) het probleem erkennen’, echter we zijn er nog niet, aldus MHP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. Er zijn veel interventies ontwikkeld in de afgelopen jaren. Deze sluiten echter niet altijd aan op de specifieke behoefte van een werknemer of een sector waar de werkdruk te hoog is. Het loopt nu (vaak) spaak op het implementeren en het inbedden van een concrete aanpak op de werkvloer, die zowel toegesneden is op kleine als grote werkgevers en hun werknemers. Hier ligt in de komende tijd de uitdaging waarbij er nu al kan worden begonnen met aandacht voor werkdruk in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en de Arbocatalogi van een bedrijfs(tak).

Laatste nieuws

Pensioenbedrag ineens wederom uitgesteld

24 januari 2023

Pensioenbedrag ineens wederom uitgesteld

Commissiedebat pensioenonderwerpen in Tweede Kamer

18 januari 2023

Commissiedebat pensioenonderwerpen in Tweede Kamer

Pensioenblog: Fabian Ouwehand VCP Young Professionals pensioenwoordvoerder

10 januari 2023

Pensioenblog: Fabian Ouwehand VCP Young Professionals pensioenwoordvoerder

Meer nieuws
Naar boven