Menu

Vakbond De Unie organiseerde een symposium over uitgavenzekerheid en presenteerde de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat veel mensen onzekerheid ervaren over hun uitgaven. Na een uitvoerige paneldiscussie met de zaal werd VCP-voorzitter Nic van Holstein om een reactie gevraagd. De VCP wil samen met De Unie meer aandacht voor de problemen rond de bestedingsruimte van middengroepen.

Onzekerheid
Bijna zes op de tien Nederlanders met een middelbaar of hoger opleidingsniveau menen dat hun bestedingsruimte de afgelopen jaren is gedaald of gelijk gebleven. Volgens De Unie-voorzitter Reinier Castelein laat het onderzoek zien dat er veel wantrouwen is, zowel richting politiek als instituties, niet alleen onder werknemers maar ook onder bijvoorbeeld gepensioneerden. “Wanneer mensen keer op keer iets anders waarnemen dan de door een kabinet gepresenteerde werkelijkheid, dan leidt dat tot onzekerheid. Mensen zijn minder zeker doordat ze in hun beleving minder kunnen uitgeven. Die onzekerheid is schadelijk voor de stabiliteit van onze samenleving, een samenleving die wordt geschraagd door vele individuen.”

Betrouwbaar en voorspelbaar
Tijdens het symposium gaf VCP-voorzitter Nic van Holstein aan dat het onderzoek aansluit bij de zorgen van de VCP over de besteedbare inkomens van de middengroepen. “Het is aangrijpend om te horen dat mensen wakker liggen vanwege onzekerheid over de kosten van energie, wonen en zorg. Het gaat gewoon om eerste levensbehoeften. De bezuinigingen en lastenverzwaringen hebben er na de crisis enorm ingehakt en veel mensen voelen dat nog dagelijks. Nu het economisch beter gaat zien ze er ondanks politieke beloften weinig of niets van terug. De overheid moet zich betrouwbaar en voorspelbaar tonen. Mensen hebben behoefte aan zekerheid. De overheid moet ook transparant zijn, eerlijk communiceren en mensen goed informeren. Verder willen mensen willen ook de lusten, niet alleen de lasten.”

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws