Menu

Culemborg, 18 september 2007
Pb 0918-13

MHP in commentaar op Miljoenennota:

“Zwaar weer voor midden en hogere inkomens“

De Vakcentrale MHP is het eens met de voorgestelde maatregelen om meer mensen aan het werk te helpen. Wat niet goed is, zijn bikkelharde nivellerende maatregelen voor de middengroepen en de inkomens daarboven. Deze inkomensgroepen komen daarmee in ‘zwaar weer’.

Dit zegt de Vakcentrale MHP in haar commentaar op de Miljoenennota 2008.

Volgens de vakcentrale komt de koopkracht voor de middengroepen en hogere inkomens in de komende jaren onder zware druk te staan. De aangekondigde lastenverlichting geldt alleen voor de allerlaagste inkomensgroepen. De MHP vindt dat het kabinet erop uit is inkomenspolitiek te bedrijven. Daarmee is het er per saldo niet op uit om arbeidsmarktpolitiek te stimuleren.

Het staat volgens de MHP buiten kijf de koopkracht van zwakkeren en van ouderen met een gering pensioen veilig te stellen. Dat mag niet betekenen dat de rekening dan bij andere huishoudens (inkomensgroepen) wordt neergelegd. Daar lijkt het nu op, gezien de kabinetsvoorstellen. De MHP wijst in dit verband op bijvoorbeeld de inkomensafhankelijke arbeidskorting, de tariefsverhoging van de tweede belastingschijf, het kindgebonden budget, de aftopping op het aanvullend pensioen en de verhoging bijtelling van de auto van de zaak. Bovendien krijgen gemeenten meer vrijheid om een eigen inkomenspolitiek te voeren.

De MHP is het ermee eens dat meer wordt geïnvesteerd in het milieu, het verbeteren van achtergebleven stadswijken, de gezondheidszorg en het onderwijs. Dat kan ook bij een (nog steeds) groeiende economie. Daarbij gaat het wel om een eerlijke verdeling van de lasten over de bevolking. Hardwerkende mensen die een duidelijke bijdrage leveren aan de economische groei, mogen, zo meent de MHP, niet de dupe worden van het nieuwe beleid.

Nog steeds kiest de MHP voor een verantwoorde loonontwikkeling. Dat moet haar ook mogelijk worden gemaakt. Het is echter de vraag of deze gematigde loonontwikkeling nog in stand kan worden gehouden bij een inkomensbeleid dat alles in zich heeft van keiharde inkomensnivellering. Dat kan er zelfs toe leiden dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor vakmensen en hoger opgeleiden. Dat is niet goed voor onze veelgeprezen en door iedereen gewenste kenniseconomie.

 

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws