Menu
Advies uitwerking afspraken pensioen en zelfstandigen laat langer op zich wachten

Gisteren heeft de Stichting van de Arbeid aan minister Schouten in een brief laten weten dat het advies dat de uitwerking gaat bevatten van de gemaakte afspraken in het pensioenakkoord inzake pensioen en zelfstandigen langer op zich laat wachten. Hiernaar werd vorige week door de Tweede Kamer gevraagd tijdens de plenaire behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen. Niet dit jaar, maar in het voorjaar van 2023 komt het advies dat een belangrijk deel van de afspraken van het Pensioenakkoord aangaande pensioen voor zelfstandigen in de tweede pijler (arbeidsgerelateerd pensioen) moet uitwerken. Voor de VCP is het belangrijk dat hier begin volgend jaar met prioriteit aan wordt gewerkt, zodat de wetgever vervolgens direct aan de slag kan gaan met de benodigde wetgeving.

Advies volgt op verkenning uit 2020
De Stichting van de Arbeid hecht er waarde aan dat alle werkenden een toereikend pensioenvermogen opbouwen voor de oude dag, niet alleen werknemers maar ook zelfstandigen. Het advies moet er komen nadat de Stichting van de Arbeid eind 2020 heeft geconcludeerd, na een eerste inventarisatie, dat er meer mogelijkheden in de tweede pijler geboden zouden moeten worden. Mogelijkheden zoals automatische deelname met opt out en het vrijwillig aansluiten bij een pensioenfonds binnen de sector waar de zelfstandige werkzaam is, ook indien de zelfstandige voorheen niet als werknemer werkte in de sector. Dit valt echter buiten de mogelijkheden die de wetgever momenteel biedt. De werkgroep bekijkt momenteel hoe die afspraken wel mogelijk gemaakt kunnen worden door de wetgever.

Uitstel terecht maar voortvarend blijven aanpakken
In een speciaal ingerichte werkgroep van de StvdA wordt gewerkt aan dit advies, dat zich richt op zelfstandigen en pensioenopbouw in de tweede pijler. Dat is complex en gaat soms moeizaam, mede vanwege vele juridische vraagstukken en verschillende belangen. Het is voor de VCP-zaak dat er voortvarend gewerkt blijft worden aan dit advies. Het is voor de VCP een belangrijk onderdeel van het totaal aan afspraken, zoals die zijn gemaakt in het Pensioenakkoord in 2019. Net zoals de aanpak om het aantal werknemers zonder pensioen terug te dringen, dat in een andere werkgroep van de StvdA wordt uitgewerkt aan de hand van een recent aangescherpt aanvalsplan.

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws