Menu
Wet discriminatie

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel verworpen dat discriminatie bij het werven van personeel moest tegengaan. Ondanks een eerdere afzwakking van de wet om steun te winnen, haalde het voorstel geen meerderheid.

De VCP stuurde eerder samen met FNV en CNV een brief  naar de Eerste Kamer met de oproep om voor de wet te stemmen. “De VCP is teleurgesteld over de uitkomst. Dit wetsvoorstel had een belangrijke stap kunnen zijn om bewustwording te genereren en discriminatie tegen te gaan,” aldus Sacha Heemskerk, beleidsmedewerker van de VCP.

Ondanks aanpassingen toch verworpen

Het oorspronkelijke wetsvoorstel verplichtte bedrijven met minstens 25 medewerkers om objectief te werk te gaan bij werving en selectie. De nadruk lag op het beoordelen van kandidaten op basis van competenties  en minder ruimte te geven aan de vooroordelen. De arbeidsinspectie zou toezicht houden op naleving van de wet.

Om steun te winnen in de Eerste Kamer werd de wet al afgezwakt. De grens van het aantal medewerkers werd verhoogd naar 50, en er zou de eerste twee jaar niet op de naleving van de regels worden gehandhaafd. Ook werd er ruimte geboden om de wet aan te passen als dat nodig bleek te zijn.

“Belangrijke stap gemist”

Ondanks deze aanpassingen stemde de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel. De VCP betreurt deze beslissing. “Dit is een gemiste kans om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken,” aldus Heemskerk.  “We blijven ons inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen gelijke kansen heeft.”

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws