Menu
Winter

Bij extreme weersomstandigheden bestaat er na twee werkdagen recht op een WW-uitkering. Dat staat in de regeling onwerkbaar weer die vanaf 1 januari 2020 gaat gelden. In de regeling zijn overgangsbepalingen opgenomen om deze snelle invoering mogelijk te kunnen maken. Cao-partijen krijgen tot 1 november 2020 de tijd om de cao aan te passen.

Aantal wachtdagen

Er heeft veel overleg plaatsgevonden tussen sociale partners en het ministerie van SZW over het aantal wachtdagen. De minister heeft besloten dat er na 2 wachtdagen recht bestaat op een WW-uitkering bij extreme weersomstandigheden. Eerder werden 7 wachtdagen voorgesteld. De VCP vindt het goed dat de hoeveelheid wachtdagen zijn teruggebracht, maar had liever helemaal geen wachtdagen gezien. De kans bestaat dat werknemers onder druk van hun baas toch door moeten werken, weer of geen weer. Tijdens zo’n wachtperiode betaalt de werkgever zelf het salaris. “Wij horen geregeld verhalen dat werknemers dan toch door moeten werken. Dit zorgt voor onveilige situaties en dat is onacceptabel. Werknemers moeten daartegen worden beschermd”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Misbruik

Als een werknemer toch werkt, terwijl er een WW-uitkering wordt betaald, is er sprake van misbruik. Dit moet worden voorkomen. Volgens de VCP moeten vakbonden op een gemakkelijke manier melding kunnen maken bij het UWV bij een vermoeden van misbruik. Werknemers moeten daarnaast op de hoogte gebracht worden van een beroep op de regeling zodat zij dit kunnen melden bij de vakbond. “Vakbonden krijgen geregeld meldingen van leden van dergelijke praktijken. Een stevigere positie van vakbonden, waarna het UWV daadwerkelijk gaat handhaven, verkleint de kans op misbruik”, zegt Heemskerk. De VCP gaat nog in gesprek met het ministerie om te kijken hoe dit het beste vormgegeven kan worden.

Wab

Dat de regeling nu wordt aangepast komt door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Daardoor verdwijnt de sectorpremie. De uitkeringen worden daardoor uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) betaald en niet meer via de sectoren. Het ministerie wil daarom een uniforme regeling.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws