Menu
Pensioen algemeen jong oud

Het kabinet wil samen met sociale partners het aantal mensen zonder pensioenregeling substantieel omlaag brengen de komende tijd. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen dat de zogeheten witte vlek (zoals deze groep ook wel wordt genoemd) ‘geen tijdelijk fenomeen’ is. Het gaat om bijna een miljoen werknemers, volgens de VCP een zorgelijk hoog aantal.

Vinger aan de pols

Het kabinet reageert met de brief op cijfers die het CBS vorige maand naar buiten bracht. In 2023 en in 2025 wil Schouten vervolgonderzoeken door het CBS laten doen. De VCP juicht dat toe. “We moeten de vinger aan de pols houden. Zonder goede pensioenregeling dreigen grote aantallen mensen in een financieel gat te vallen”, zegt VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.

Hogere inkomens

Een punt van zorg is de toename van mensen zonder pensioen onder mensen met hogere inkomens. “Iedere werknemer moet gewoon een adequaat pensioen kunnen opbouwen, ongeacht het inkomensniveau”, zegt Klaartje de Boer hierover. De minister noemt ook jongeren met name, maar gaat in de brief niet in op de grote groep zelfstandigen die geen pensioen opbouwt. Dat laatste is opmerkelijk, vindt De Boer, want ook hier gaat het om grote en zorgelijke aantallen, zoals te lezen is in het CBS-onderzoek.

Aanvalsplan

In het Pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt om het aantal mensen zonder pensioen omlaag te brengen. De Stichting van de Arbeid heeft een aanvalsplan opgesteld, waaraan de VCP actief heeft meegewerkt. Eind vorig jaar verscheen een eerste voortgangsrapportage. Aangenomen wordt dat het aantal mensen zonder pensioenopbouw inmiddels wel wat is afgenomen, maar in de CBS-cijfers is dat nog niet terug te zien. De afname hangt vermoedelijk samen met het feit dat uitzendkrachten nu eerder pensioen kunnen opbouwen. Sinds begin vorig jaar is er ook een pensioenregeling gekomen voor payrollwerknemers.

Geenpensioen.nl

Op 12 oktober heeft de SER in samenwerking met de StvdA het informatie- en meldpunt geenpensioen.nl geopend, voor werknemers en werkgevers die geen pensioenregeling hebben. Hierop is een stappenplan te vinden om tot een pensioenregeling te komen en kunnen werkgevers en werknemers zonder pensioen zich melden indien dit niet het geval is. Op die manier krijgen sociale partners beter inzicht in de vraag waarom er geen pensioenregeling is. De VCP roept werknemers en werkgevers zich te melden indien een pensioenregeling ontbreekt, en de daarop te vinden informatie te gebruiken.

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws