Menu
Kabinet wil in lijn met SER-advies vereenvoudiging van verlofstelsel

Het kabinet stelt in de Kamerbrief over de uitwerking van het verlofstelsel voor om de huidige verlofregelingen te vereenvoudigen en bundelen via drie pijlers: zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijk verlof. Dit is in lijn met het SER-advies ‘Balans in maatschappelijk verlof’. De afgelopen jaren is het verlofstelsel verder uitgebreid en daarmee onoverzichtelijk en complex geworden.

Geen versoberingen

Door de huidige verlofregelingen te bundelen is vereenvoudiging mogelijk. Ook wordt het stelsel daarmee toekomstbestendig doordat nieuwe verlofvormen makkelijk ondergebracht kunnen worden bij een van de drie pijlers. Naast de indeling in drie pijlers stelt de SER voor om de verschillende verlofregelingen te bundelen en te vereenvoudigen. Iedere regeling kent eigen regels waardoor het zowel voor werknemers, werkgevers als de uitvoering onoverzichtelijk en complex is geworden. Ook het kabinet heeft hier voorstellen voor gedaan. De SER benadrukt daarbij dat geen versoberingen zijn beoogt.

Keuzes aan een nieuw kabinet

De SER heeft het advies ‘Balans in maatschappelijk verlof’ onlangs toegelicht in de Tweede Kamer en vorige week overhandigd aan demissionair minister van Gennip van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW). Uiteindelijk is het aan een nieuw kabinet om verder met de vereenvoudiging aan de slag te gaan en keuzes te maken over de toekomst van het verlofstelsel. Daarbij geeft Van Gennip in haar brief aan dat het voor de hand ligt het breed gedragen SER-advies hierbij te betrekken.

Lees onze eerdere berichtgeving over dit onderwerp hier.

Infographic: SER

SER verlof

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws