Menu
Nieuwe aanvraagronde STAP-budget

Update: De storing bij het STAP-loket kan niet op korte termijn opgelost worden. Het is UWV daarom helaas onmogelijk het loket vandaag open te stellen. De mogelijkheid om STAP-subsidie aan te vragen wordt verplaatst naar een andere datum.

 

Nadat het januari tijdvak is overgeslagen komt een nieuwe aanvraagronde voor het STAP-budget beschikbaar. Dit biedt werknemers de mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor scholingskosten. De volgende aanvraagperiode start op 28 februari 2023 om 10.00 uur.

De aanvraagprocedure en meer informatie over het budget zijn te vinden op het STAP-portaal. Het budget is beperkt, dus u wordt aangeraden om snel te handelen en zich op tijd aan te melden. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Het STAP-budget is na het afschaffen van de scholingsaftrek een mogelijkheid voor professionals om te investeren in hun eigen ontwikkeling en het leven lang ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Op het zogeheten scholingsregister is te zien welke opleidingen voor het STAP-budget in aanmerking komen. Voor meer informatie over hoe de regeling precies in zijn werk gaat, klik hier.

Na kritiek is het aanvraagtijdvak voor STAP-budget van januari 2023 is overgeslagen. Deze tijd was volgens het kabinet nodig om maatregelen gericht op het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik te implementeren. Zo moet voorkomen worden dat scholing die niet aan de voorwaarden van STAP voldoet subsidie ontvangt.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws