Menu
Verantwoord beleggen jongeren

Vanaf vandaag kan iedereen op de site onsnieuwepensioen.nl via algemene en eenvoudige wijze informatie lezen over de voorgenomen nieuwe regels voor het aanvullend pensioen. ‘’Het is goed dat er een laagdrempelige en begrijpelijke website is met basisinformatie hierover’’, aldus de VCP.

Alle mensen goed meenemen
“Pensioen is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden, maar voor veel mensen een complex onderwerp. Zo is, als simpel voorbeeld, het onderscheid bij veel mensen tussen de AOW en het aanvullend pensioen dat via de werkgever wordt ingelegd niet duidelijk.’’ De VCP onderschrijft het belang van het tijdig ter beschikking stellen van heldere en toegankelijke informatie over de voorgenomen pensioenregels. ‘’Alle mensen in ons land moeten goed worden meegenomen in deze complexe en ingrijpende stelselherziening en dat begint met goede basisinformatie. Deze website kan mensen, die zich niet of nauwelijks nog in hun pensioen hebben verdiept, op een laagdrempelige wijze informeren over de wijzigingen en hen in de goede richting helpen om meer pensioenbewustzijn te creëren’’, aldus VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.

Onsnieuwepensioen.nl
De wijziging van de regels voor het aanvullend pensioen is relevant voor het inkomen voor de oude dag van miljoenen Nederlanders. Op onsnieuwepensioen.nl wordt eenvoudig uitgelegd wat pensioen is, waarom het pensioenstelsel wijzigt, wat hetzelfde blijft en wat er verandert. Ieder hoofdonderwerp bevat een korte algemene uitleg, een animatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Daarnaast is er een praktisch overzicht van wat men nu al zelf kan doen aan het inkomen voor later.

Toolkit
Naast deze website is er speciaal een set aan communicatiemiddelen beschikbaar via de website werkenaanonspensioen.nl. De toolkit voorziet in informatie over de definitie van pensioen, de aanleiding voor de nieuwe pensioenregels, wat er verandert en wat er blijft. Per onderwerp zijn verschillende middelen beschikbaar om mensen te informeren, denk aan factsheets, animaties, artikelen en infographics. De VCP adviseert haar aangesloten organisaties desgewenst gebruik te maken van deze toolbox bij de communicatie aan hun leden.

September wetgeving in de Tweede Kamer
De Wet toekomst pensioenen is een uitwerking van een breed pakket van afspraken tussen het kabinet en sociale partners uit 2019. De Wet toekomst pensioenen is nog in behandeling. Op 12 september buigt de Tweede Kamer zich over de voorgenomen wetgeving. De nieuwe regels voor pensioen kunnen dus nog wijzigen. Als de Tweede en Eerste Kamer tijdig akkoord gaan, gaan deze regels per 1 januari 2023 in.

Weten hoe de VCP aankijkt tegen deze wetgeving en de laatste stand zaken? Lees dit bericht.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws