Menu
Stand van zaken Wet Toekomst Pensioenen

De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) die het nieuwe pensioenstelsel vormgeeft, ligt nu in de Tweede Kamer. In een recente pensioennieuwsbrief schreef de VCP hierover. Hierbij een korte update.

Tweede ronde vragen

In het parlement leven nog veel vragen over de wetgeving, die erg omvangrijk en complex is. Minister Schouten heeft inmiddels een tweede ronde vragen (400 vragen) beantwoord, na een eerdere ronde schriftelijke ronde waaruit maar liefst 800 vragen voortkwamen. De VCP sluit niet uit dat er nog een derde ronde schriftelijke vragen volgt.

Verder parlementaire proces

Inmiddels is duidelijk dat de wetgevingsoverleggen over de Wet Toekomst Pensioenen in de Tweede Kamer pas na de zomer zullen plaatsvinden, aangezien het reces eind deze week begint. De beoogde invoeringstermijn van 1 januari 2023 komt daarmee steeds meer onder druk te staan, want ook de Eerste Kamer zal voldoende tijd moeten krijgen voor een zorgvuldige behandeling van de WTP. Indien de wetgeving vertraging oploopt is het zaak dat alle termijnen opschuiven, aldus de VCP.

Commissie Parameters vertraagd

Tegelijkertijd met de beantwoording van de vragen is ook een brief aan de Kamer gestuurd over de Commissie Parameters. Deze Commissie zou begin juni met een advies komen, over onder andere de scenario’s waar pensioenuitvoerders mee moeten rekenen voor de omzetting van pensioen naar het nieuwe pensioenstelsel en de weg daarnaartoe. Het advies komt nu pas in het vierde kwartaal. De VCP vindt deze vertraging zorgelijk. Een zorgvuldige invoering van het nieuwe pensioenstelsel staat voorop, zonder verrassingen achteraf. Dat betekent dat alle relevante wet- en regelgeving tijdig bekend moet zijn. Dat geldt dus ook voor de parameters en economische scenario’s.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws