Menu
Overzicht maatregelen kabinet corona-virus: update

Het kabinet trekt miljarden uit om de economische gevolgen van het corona-virus op te vangen. De maatregelen zijn bedoeld om werknemers, ZZP’ers en kleine en grote ondernemingen te beschermen. Het is een breed pakket maatregelen en voorziet onder meer in uitstel van belastingen, een tegemoetkoming in de loonkosten en verschillende kredietregelingen.

Oproep aan aangesloten organisaties

De VCP houdt de lijnen met haar aangesloten organisaties kort als het gaat om signalen uit sectoren, bedrijven of instellingen waar werknemers op de werkvloer tegenaan lopen in het kader van het Corona-virus. We blijven de situatie met sociale partners en kabinet monitoren en indien nodig zullen we aandringen op aanvullende maatregelen.

De belangrijkste maatregelen:

 • Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
  Werknemers voor wie werktijdverkorting wordt aangevraagd kunnen worden doorbetaald. Er is een nieuwe regeling waardoor bedrijven 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen. Daarbij geldt een maximum van twee keer het maximum dagloon. Werkgevers kunnen bij UWV een aanvraag indienen. Een loon boven dat bedrag komt niet voor subsidie in aanmerking. De regeling geldt voor ondernemers die te maken hebben met een omzetverlies van minimaal 20 procent. In de subsidieperiode mag geen personeel worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen.
  De regeling geldt ook voor mensen met een flexibel contract en uitzendkrachten. De regeling heeft geen impact op WW-rechten. Lees hier voor meer informatie.

 • Zelfstandige ondernemers
  Het kabinet heeft financiële ondersteuning beschikbaar gesteld voor zelfstandige ondernemers die door de crisis in de knel komen. Zij kunnen bij de gemeente een uitkering aanvragen voor een periode van maximaal drie maanden. De uitkering is bedoeld als inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Het geld hoeft niet te worden terugbetaald en er is geen partner- of vermogenstoets. Ook kunnen ze een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.517 euro. Voor meer informatie, zie hier.

 • Belasting
  Om ondernemers tijdens de corona-crisis te ontzien neemt de overheid diverse belastingmaatregelen. Ondernemers kunnen uitstel aanvragen voor het betalen van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. Ook kunnen ze hun voorlopige aangifte voor dit jaar wijzigen zodat ze minder belasting betalen. De invorderingsrente is verlaagd van 4 procent naar bijna 0. Meer informatie, zie hier.

 • WW-premiedifferentiatie
  Op verzoek van de sociale partners past het kabinet een regeling aan die voorziet in premiedifferentiatie bij de WW. Sinds begin dit jaar moeten werkgevers een hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt. Deze regeling wordt nu voor kalenderjaar 2020 aangepast omdat het tot onbedoelde effecten kan leiden in sectoren waar nu veel overwerk nodig is, zoals in de zorg.

 • Compensatie MKB-ondernemers
  Gedupeerde MKB-ondernemers krijgen een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro om hun vaste lasten te kunnen betalen. Het gaat om bedrijven die getroffen worden door de maatregelen van kabinet om het corona-virus te bestrijden, zoals restaurants en cafés die hun deuren hebben moeten sluiten. Ook kappers en bijvoorbeeld rijschoolhouders kunnen van de regeling gebruik maken. Lees hier verder voor meer informatie.

 • Kredieten
  De overheid heeft verschillende kredietregelingen voor ondernemers verruimd. Zo is de omvang van het borgstellingskrediet voor MKB-ondernemers verhoogd van 50 naar 75 procent. Daardoor kunnen bedrijven eerder en meer geld lenen. Voor MKB-bedrijven en middelgrote ondernemingen is de zogeheten GO-regeling verruimd. Daardoor komen ze eenvoudiger in aanmerking voor een lening bij de bank. Klik hier voor een overzicht van diverse regelingen.

 • Lastenverlichting blijft
  Het kabinet heeft voldoende buffers om al deze maatregelen te nemen. Wel zal de staatsschuld oplopen en zal er een begrotingstekort ontstaan. De maatregelen hebben geen impact op de lastenverlichting waarover eerder afspraken zijn gemaakt.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws