Menu
Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

Voorafgaand aan de plenaire behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) hebben sociale partners, waaronder de VCP, een brief geschreven aan de Eerste Kamer. Uit de brief spreekt de overtuiging dat met de wet de doelen van het pensioenakkoord kunnen worden bereikt. Tegelijkertijd wordt onderkend dat het echte werk nog moet beginnen om goede pensioenafspraken in de praktijk te brengen. Ook hebben wij oog voor zorgen onder een deel van de achterban over hoe transitie zorgvuldig tot stand komt.

Doelen nogmaals onderschreven
De VCP heeft de doelen van het pensioenakkoord altijd centraal gesteld. Ze zijn voorwaardelijk voor een zorgvuldige transitie en daarom is belangrijk dat sociale partners zich nogmaals expliciet achter de doelen van het pensioenakkoord stellen. In de brief wordt erkend dat adequate compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek een cruciaal onderdeel is van de transitie. Ook wordt aangeven dat de pensioenafspraken zorgvuldig en evenwichtig moeten zijn: de belangen van alle deelnemers moeten gelijk meegewogen worden, er mogen geen groepen zijn die de rekening eenzijdig gepresenteerd krijgen. Een gezamenlijke herbevestiging door werkgevers- en werknemersorganisaties van de doelen van het pensioenakkoord is een belangrijk signaal waar naar verwezen kan worden wanneer decentrale partijen deze pensioenafspraken in de praktijk moeten invullen.

Het echte werk in praktijk
Sociale partners zijn volledig in besef dat het echte werk nog moet beginnen. Werkgevers, werknemers en de pensioensector moeten namelijk de nieuwe pensioenafspraken in de praktijk brengen. Zoals in de brief is aangegeven zal de voortgang daarvan nauwlettend gemonitord worden. Voor de beoordeling van een zorgvuldige transitie zal de VCP onder meer expliciet letten op een adequate compensatie en dat geen groepen eenzijdig de rekening betalen. Verschillende pensioenfondsen en decentrale partijen zijn momenteel bezig met voorbereidingen op het nieuwe stelsel.

Zorgen in achterban
In een deel van de achterban van de VCP leven zorgen over mogelijkheid om in de praktijk tot zorgvuldige en evenwichtige pensioenafspraken te komen. De zorgen hebben bijvoorbeeld betrekking op keuzes die komende tijd bij ABP en PFZW worden gemaakt met een grote kans om negatief uit te pakken voor grote groepen. De CMHF heeft daarom zelfs opgeroepen om reeds pro-forma bezwaar te maken. De VCP benadrukt daarom nogmaals dat alleen met een zorgvuldige transitie we vertrouwen kunnen hebben in de toekomst. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van decentrale sociale partners om daadwerkelijk evenwichtige pensioenafspraken te maken, zodat er geen specifieke groepen buiten de boot zullen gaan vallen en de doelen van het pensioenakkoord worden bereikt.

Zie hier de brief

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws