Menu
uitkerinsglasten

Het UWV maakte eind januari bekend wat de uitkeringslasten waren sinds 2022 en welke verwachtingen ze hebben richting 2024. Zij verwachten een stijging tot een totale uitkeringslast van circa 27 miljard euro. De grootste stijging zit bij de WIA bij 60 jaar en ouder.

“Het is een gevolg van de vereenvoudigde WIA beoordeling voor 60+, tegelijk is het een bevestiging dat een structurele RVU-regeling nodig is om fatsoenlijk te kunnen uittreden voordat het werkt te zwaar wordt,” zegt Nic van Holstein, voorzitter Vakcentrale voor Professionals (VCP).

Stijging WIA

De stijging van de WIA lasten heeft in eerste instantie te maken met een vereenvoudigde claimbeoordeling voor 60+. Dit is onder andere gedaan om de wachttijden bij het sociaal medisch beoordelen te verminderen. Tegelijk hebben ook de extra verhogingen van het minimumloon in 2023 en 2024 een effect op de hoogte van de uitkering. Ook de stijging van de AOW-leeftijd zorgt ervoor dat mensen langer in uitkeringsfase blijven. “Voor de VCP is het helder dat een deel van deze mensen gebaat zou zijn geweest bij een mogelijkheid tot eerder uittreden. Triest dat mensen uitvallen omdat ze het niet volhouden tot hun pensioen. Er is nu een tijdelijke regeling, maar helaas zijn de gesprekken over een permanente regeling vastgelopen. Recent was de Politie in actie, maar in verschillende sectoren loopt de druk op om tot afspraken te komen”, zegt Van Holstein.

Ook WW en ziektelasten omhoog

Net als bij de WIA stijgen de uitkeringslasten in de WW en de ziektewet. Dit hangt voor de WW samen met een licht oplopende werkloosheid. Echter, de grootste oorzaak van de stijging hangt net als bij de WIA samen met verhoging van het minimumloon en de stijging van de AOW leeftijd. Bij de Wazo (wet arbeid en zorg) is ook een stijging zichtbaar, maar deze wordt met name veroorzaakt door de invoering van de wet betaald ouderschapsverlof.

OCTAS

Vorige week heeft de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) een rapport uitgebracht met verschillende varianten om een oplossing te bieden voor de knelpunten in het huidige WIA stelsel. De wachttijden van sociaal medisch beoordelen speelt daarbij een rol.

Lees hier de reactie van de VCP.

 

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws