Menu
VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

In 2024 viert de VCP (Vakcentrale voor Professionals) een dubbel jubileum. De Vakcentrale voor Professionals draagt haar naam nu tien jaar. De VCP heeft een langere historie die nu vijftig jaar terug gaat.

“Samen laten wij de stem van professionals horen. Dit motto brengen wij dagelijks in praktijk” stelt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “Ik denk dat het belangrijk is dat de professionals in onze achterban vertegenwoordigd worden op het sociaal-economisch speelveld. Wij zorgen dat de positie van middengroepen en professionals op de radar blijft bij politiek en beleidsmakers.”

Steeds breder pallet aan professionals

Sinds 10 jaar richt de VCP zich expliciet op de professionals. Professionals vind je overal: of het nu is in het onderwijs, in de zorg, in de techniek en industrie, in de dienstverlening, in de veiligheid, in de luchtvaart, in het grondverzet of bij de overheid. Er is een steeds breder pallet aan verenigingen en professionals aan de VCP verbonden. Wij vragen aandacht voor zaken waar onze vakverenigingen tegenaan lopen. Wij vertegenwoordigen een 50-tal aangesloten vakorganisaties. De lijnen zijn kort. De verenigingen zijn zelfstandig, maar vinden elkaar op het gezamenlijke belang. Professionals, georganiseerd rond bedrijf en beroep, staan voor de VCP centraal. Zodat ze verzekerd zijn van werk, een goed inkomen, pensioen en goede arbeidsomstandigheden.

Daar waar het telt

De VCP is als onafhankelijke centrale werknemersorganisatie vertegenwoordigd in onder meer de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad. De VCP komt op voor de professionals van Nederland. Daar waar het telt. Vanuit gedeelde belangen zoeken wij verbinding in het overleg: helder op de inhoud met een positief-kritische vasthoudendheid. Historisch is de VCP – toen nog vakcentrale MHP – 50 jaar geleden ontstaan uit de Raad voor Middelbaar en Hoger Personeel. Het werd toen al belangrijk gevonden vanuit de achterban om het specifieke geluid in het centraal overleg te laten horen. Sinds haar oprichting richt de VCP zich op het behartigen van de gezamenlijke, overstijgende belangen van de leden van aangesloten verenigingen.

Samen de stem van professionals laten horen

Vanuit het Algemeen Bestuur van de VCP gaat bij deze jubilea de waardering uit naar alle medewerkers, vrijwilligerskader en bestuurders die zich door de jaren hebben hardgemaakt voor de goede zaak. Samen met de niet aflatende steun van onze achterban blijven wij ons inzetten om de stem van professionals te laten horen.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws