Menu
VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

De VCP is content dat de Tweede Kamer de behandeling van de complexe nieuwe pensioenwet zorgvuldig en zeer serieus ter hand neemt. Zorgvuldigheid gaat wat betreft de VCP altijd boven snelheid. Tegelijk moet nodeloze vertraging worden voorkomen. De Tweede Kamer heeft inmiddels vijf wetgevingsoverleggen gehouden en de plenaire eerste termijn in de Tweede Kamer is afgerond. Duidelijk is dat de Kamer niet over één nacht ijs gaat.

Juiste vraagstukken liggen op tafel
De VCP heeft rond de aanvang van de Kamerbehandeling een eerste appreciatie gegeven van de doelen, die voor de weging van het geheel voor de VCP continu centraal hebben gestaan. Hierin heeft zij haar zorgpunten kenbaar gemaakt. Die worden duidelijk herkend door de Tweede Kamer, valt de VCP op. We zijn blij met de aandacht voor de onderwerpen alle werkenden een pensioen, compensatie, nabestaandenpensioen en de consequenties op de arbeidsmarkt als gevolg van de afschaffing van de doorsneesystematiek voor de middengroepen en meer specifiek voor jongeren in flexibele banen en vrouwen. Of de wet nog op onderdelen hiertoe gaandeweg het debat wordt aangepast, zal moeten blijken. Inmiddels zijn er al meer dan veertig amendementen ingediend. Bij het amenderen van de wet is de VCP er scherp op dat dit niet ten koste gaat van de doelen die we in het Pensioenakkoord hebben onderschreven.

Artikelsgewijze behandeling
Gedurende de eerste termijn plenaire behandeling was er vanuit de coalitie geen steun voor het voorstel van het Kamerlid Omtzigt om de wet tevens artikelsgewijs te gaan behandelen. Dinsdag bleek hier toch een brede Kamermeerderheid voor te zijn. De VCP onderschrijft het belang hiervan, want met een dergelijke, omvangrijke wet voorkomt dit dat er grote onvolkomenheden worden gemist, met alle mogelijke (negatieve) gevolgen in de toekomst van dien. Aan de andere kant leidt dit ertoe dat de Kamer steeds dichter op de publicatiedatum van de commissie parameters komt. Duidelijk is inmiddels dat het vervolg van de plenaire behandeling in tweede termijn pas zal aanvangen, nadat de commissie haar advies heeft gegeven. Later vanmiddag zal meer bekend worden over hoe de Kamer de artikelsgewijze behandeling vorm en inhoud wil geven en hoe de verdere behandeling ter hand wordt genomen.

Verantwoordelijkheid
In het lange traject hiernaar toe hebben wij meegedacht en waar nodig onze kritische input gegeven. Dat traject is afgerond. Het is nu aan de Kamer om de wet in alle facetten te beoordelen. De primaire verantwoordelijkheid om deze wet toe te lichten en waar nodig te verdedigen, ligt daarom nu bij de minister. De VCP acht een zorgvuldige behandeling noodzakelijk voor het brede draagvlak dat noodzakelijk is voor deze wet. En dat niet alleen in de Tweede Kamer, maar straks ook in de Eerste Kamer. Die zorgvuldigheid zien wij terug in het debat tot nu toe.
Daarna zal de uiteindelijke uitwerking afhangen van goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken aan de cao-tafels. Hier ligt niet alleen een belangrijke verantwoordelijkheid voor de vakorganisaties maar zeker ook voor de betrokken werkgevers, waaronder de overheid als één van de grootste werkgevers in ons land.

 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws