Menu
VCP komt met nieuw Pensioenlabel

Grip op je pensioen: dat zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. De VCP vindt daarom dat er een Pensioenlabel moet komen, waarmee je in één oogopslag kunt zien hoe de arbeidsvoorwaarde pensioen is geregeld. Het Pensioenlabel geeft net als een energielabel helder inzicht in wat je later aan pensioen kunt verwachten. Bekijk hier de onepager.

Loonstrookje

Het Pensioenlabel zou overal zichtbaar moeten zijn: in vacatureteksten, op het loonstrookje, de jaaropgave en in arbeidscontracten. Alle werkgevers zouden eraan mee moeten werken, ook als ze geen pensioenregeling hebben. Dat vergt dat de overheid het Pensioenlabel wettelijk moet verankeren, met een toezichthoudende rol voor de AFM.

Partnerpensioen

“Veel mensen verdiepen zich niet of onvoldoende in hun pensioen, vaak omdat ze het ingewikkeld vinden. Daardoor hebben ze vaak geen idee wat ze inleggen en of er iets is geregeld voor hun partner bij overlijden. Het Pensioenlabel laat zien hoe goed je ouderdomspensioen is geregeld en wat jouw partner bij overlijden tijdens dienstverband kan verwachten”, zegt Klaartje de Boer, beleidsmedewerker van de VCP.

Nieuw pensioenstelsel

Het Pensioenlabel is oorspronkelijk een idee van de jongerenorganisatie van de VCP, VCP Young Professionals, en werd door leden van de Tweede Kamer welwillend ontvangen. Volgens de VCP neemt het belang van het label alleen maar toe nu er een nieuw pensioenstelsel komt met individuele pensioenpotten en waarin het zwaartepunt van je pensioenbouw in het begin van de carrière komt te liggen.

Een miljoen geen pensioen

Daarnaast hebben in ons land een miljoen werknemers geen aanvullende pensioenregeling, zonder dat ze zich dat vaak realiseren. “Dat moet echt anders”, zegt De Boer. Het label zorgt voor bewustwording bij deze groep zodat zij tijdig actie kunnen ondernemen. Het hebben van pensioen voorkomt ook een beroep op de algemene middelen.

Arbeidsmarkt

Volgens de VCP biedt het Pensioenlabel niet alleen voordeel voor werkenden maar ook voor werkzoekenden en werkgevers. “Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt kan een goede pensioenregeling de doorslag geven om ergens te gaan werken. Ook de samenleving is er bij gebaat: hoe meer mensen een goede pensioenregeling hebben, hoe minder ze gebruik hoeven te maken van sociale voorzieningen en in de toekomst bij pensionering fors in inkomen terugvallen.”

Vakcentrale-WB

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws