Menu
VCP positief over verhoging kinderopvangtoeslag voor middeninkomens

De kinderopvangtoeslag wordt in 2025 verhoogd voor middeninkomens, dat is het voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Voor vrijwel alle middeninkomens zullen de kosten voor kinderopvang lager worden, één van de doelstellingen van dit voorstel. In aanloop naar het commissiedebat over Kinderopvang heeft de VCP nadrukkelijk via een brief aandacht gevraagd voor de betaalbaarheid voor middeninkomens. De VCP is dan ook positief over de verhoging.

Betaalbaarheid middeninkomens

Het gaat om verzamelinkomens tussen de € 29.393 en € 159.225. De toeslagpercentages worden met maximaal 8,5% verhoogd voor deze groep. Dat is fors hoger dan het indexatiepercentage van slechts 3,87% in 2025. Gezien de hoge inflatie van afgelopen jaren is een extra verhoging op zijn plaats. Hoeveel ouders erop vooruit gaan verschilt per situatie, dat is onder andere afhankelijk van het inkomen, het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal te gebruiken opvanguren en de (werkelijke) uurprijs van kinderopvang. Ook zorgt dit voor meer zekerheid bij ouders. Terugvorderingen worden hiermee voorkomen omdat in totaal circa 76.000 huishoudens recht hebben op het hoogste vergoedingspercentage, dat zijn er 34.000 meer dan nu het geval is.

Nieuw financieringsstelsel

Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een nieuw financieringsstelsel van directe financiering via de kinderopvanginstellingen, wat mogelijk kan fungeren als tussenstap richting de inkomensonafhankelijke variant van directe financiering uit het coalitieakkoord. Het kabinet heeft in totaal € 429 miljoen uitgetrokken voor de verhoging van de kinderopvangtoeslag in 2025. Door kinderopvang goedkoper te maken, zal (meer) werken lonen. De verwachting is dat de vraag daardoor zal toenemen. Om het aanbod mee te laten groeien gaat de kinderopvangtoeslag stapsgewijs omhoog tot 2027.

Betaalbaarheid gastouderopvang

De VCP maakt zich wel nog steeds zorgen over de betaalbaarheid van de gastouderopvang. Gastouderbureaus en gastouders zullen extra kosten moeten maken om aan de verplichtingen uit het wetsvoorstel kwaliteitsverbetering te voldoen. Om dit te kunnen bekostigen is slechts een verhoging van € 0,21 van de kinderopvangtoeslag (KOT) bepaald. Voor het overige worden gastouders gedwongen om de uurprijs extra te verhogen om dit te kunnen bekostigen. De VCP maakt zich grote zorgen over de gevolgen van dit wetsvoorstel voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid voor ouders die gebruik maken van de gastouderopvang. Naast kinderopvang heeft gastouderopvang een belangrijke functie in het stelsel van dagopvang voor kinderen.

Het voorstel is in internetconsultatie gegaan. Via een voorhangprocedure wordt het besluit voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws