Menu
VCP: Uitstel herziening pensioenstelsel verstandig

Deze week heeft (demissionair) minister Koolmees na overleg met sociale partners in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de herziening van het pensioenstelsel met een jaar opschuift naar 1 januari 2023. ‘Een pijnlijk, maar verstandig besluit, waarmee de benodigde zorgvuldigheid voor deze noodzakelijke stelselherziening voorop komt te staan’, aldus VCP-bestuurder Ruud Stegers.

Inwerkingtreding schuift jaar op

Eerder was het voornemen om met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel van start te gaan per 1 januari 2022 en het nieuwe pesioenstelsel per 1 januari 2026 in te voeren. Voor een gedegen en zorgvuldige behandeling in de Tweede en Eerste Kamer schuift dit een jaar op naar 2023 en gaat het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2027 van start. In beginsel geldt dit voor alle onderdelen van de pensioenwet die eind vorig jaar in consultatie gingen en waar de VCP een constructieve en uitgebreide reactie op heeft gegeven.

Constructief

In haar reactie op de conceptwetgeving constateerde de VCP dat veel onderdelen al goed zijn uitgewerkt, maar een aantal onderdelen nog onvoldoende. Hier is nu de tijd voor om dit en de lagere regelgeving goed uit te werken, zodat de Tweede Kamer straks over de gehele uitwerking van de wetgeving kan beschikken bij de behandeling.

Doorschuiven

In een eerdere VCP-reactie op mogelijke uitstel heeft de VCP opgeroepen dat een latere inwerkingstredingsdatum niet mag leiden tot een inkorting van de arbeidsvoorwaardelijke fase voor sociale partners om te komen tot een nieuwe pensioenregeling. Ook gaat de VCP ervanuit dat aan de achterkant de termijn ook verlengd wordt tot 2037 daar eerst sprake was van 2036. Dan gaat het bijvoorbeeld over de fiscale ruimte die wettelijk wordt gegeven voor compensatie als gevolg van de afschaffing van de doorsneesystematiek.

Transitie-FTK

In de brief geeft de minister ook aan te willen bezien of het zogenoemde transitie-FTK eerder in werking kan treden dan 2023 in overleg met betrokken partijen, maar dat dit in principe ook wordt uitgesteld. Het uitstel van de verruiming van indexatiemogelijkheden die in het verschiet lagen met de nieuwe rekenregels van het transitie-FTK is voor veel deelnemers teleurstellend. De VCP gaat er dan ook vanuit dat serieus werk wordt gemaakt van deze eerdere inwerkingtreding. De VCP hoopt verder dat hierover snel duidelijkheid wordt gegeven en hier niet tot volgend jaar mee wordt gewacht of tot wanneer het parlementaire proces is afgerond. Dat is niet in het belang van die pensioenfondsen en hun deelnemers die voldoende herstel hebben laten zien.

Als alternatief voor het transitie-FTK geeft de minister in de brief aan voornemens te zijn om onder dezelfde voorwaarden als de voorgaande twee jaren in 2022 voor pensioenfondsen uitstel te verlenen en het aantal meetmomenten waarna aan het minimaal vereiste vermogen moet worden voldaan te verruimen, evenals de hersteltermijnen van het vereist eigen vermogen. Daarbij zal dus ook in 2022 een minimale dekkingsgraad van 90% worden gehanteerd. Zo zullen pensioenfondsen met een lage dekkingsgraad minder snel de pensioenen hoeven te verlagen.

Wachtdrempels

De afspraken over de wachtdrempels voor uitzendkrachten, zodat zij niet pas na 26 weken maar na 8 weken pensioen gaan opbouwen, en de experimentwetgeving om zelfstandigen toegang te geven tot het arbeidsvoorwaardelijke pensioen worden ook uitgesteld. De VCP is het niet eens met de minister dat dit samenhangt met de andere onderdelen van de wetgeving en hoopt dat hier komende tijd eerder ruimte voor kan komen.

45 dienstjaren

In een aparte brief geeft de minister daarnaast aan dat besluitvorming over een 45-dienstjarenregeling aan een volgend kabinet is en dat hierover nader met sociale partners over gesproken zal worden. Dit juicht de VCP van harte toe en in aanvulling daarop gaat de VCP er van uit dat indien een dergelijke dienstjarenregeling niet per 2025 voorhanden is de tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing, die loopt tot 2025, wordt doorgetrokken.

 

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws