Menu
VCP voorzichtig positief over energieplafond, kritisch op hogere marginale druk

De VCP heeft een overzicht gemaakt van de maatregelen die op Prinsjesdag in de Miljoenennota bekend zijn gemaakt. Onze eerste reactie op de Troonrede lees je hier, voor een overzicht van de maatregelen, klik hier (pdf bijlage). Hieronder gaan we in op enkele specifieke punten die ons opvielen. De VCP is voorzichtig positief over het prijsplafond voor de energietarieven. Maar onze zorgen over de positie van de middeninkomens zijn bij lange na niet weggenomen.

Middengroepen

De zorgen van de VCP gelden in het bijzonder de marginale druk. De VCP hamert er al lang op dat die omlaag moet omdat het meer werken heel veel moeite kost voor weinig voordeel. Nivellering is schering en inslag. De plannen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt, zorgen voor een stijging van de marginale druk. “Werken gaat niet echt meer lonen. Mooi frame van het kabinet, maar het klopt niet, laat ook het eigen belastingplan zien”, zegt VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk. “Natuurlijk levert elke euro vrijwel altijd iets meer besteedbaar inkomen op. Maar de plannen betekenen op dit moment dat elke extra verdiende euro meer lasten met zich meebrengt in plaats van minder. De middeninkomens profiteren eigenlijk alleen van een stijging van de arbeidskorting. Tegelijk krijgen ze te maken met een hogere afbouw, dat betekent dus een hogere marginale druk.”

Nivellering

Dit kabinet blijft kiezen voor nivellering buiten het belastingstelsel, zegt Klapwijk. “Nu kiest het kabinet er bijvoorbeeld voor om niet iedereen de mogelijkheid te geven om een renteloze lening af te sluiten bij het Warmtefonds voor verduurzaming. Er geldt een inkomensgrens waardoor middeninkomens duurder af zijn. Ook dit is weer een vorm van nivellering. Het kabinet lijkt niet te begrijpen dat middeninkomens vastlopen.”

Energieplafond

De VCP heeft eerder gepleit voor een plafond op de energierekening naast een verlaging van de energiebelasting. De plannen over een plafond voor de energieprijzen zijn nog niet volledig uitgewerkt, maar er lijken nog wel haken en ogen te zijn. “Dat geldt zeker voor mensen die in een oud huis wonen of in een oud huurhuis. Of als je net geïnvesteerd hebt in een warmtepomp waardoor je elektriciteitsverbruik hoger is dan gemiddeld. Of wanneer je vanwege je gezondheid medische apparatuur thuis hebt. Voor deze huishoudens dreigen nog steeds hoge lasten, ondanks de beperking.” Niet iedereen woont in een kleine of energiezuinige woning en niet voor iedereen is energiebesparing op korte termijn mogelijk.

Zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en huurgrens

De zorgtoeslag wordt in het kader van koopkracht verhoogd met €412 per jaar. “Dit is echt misbruik van het doel van de toeslag voor koopkrachtreparatie zonder relatie met de ZVW”, zegt Klapwijk. De zorgtoeslag is bedoeld voor kosten van de zorgpremie. De verwachting is dat die met ongeveer €8 tot €12 per maand omhoog gaat. Dat betekent dus dat er zo’n €200 tot €300 van de zorgtoeslagverhoging extra feitelijk naar koopkracht gaat.

Kinderopvang

De kinderopvangtoeslag wordt vervangen door een vergoeding van de kinderopvang voor werkende ouders, die direct wordt uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen. Ouders betalen nog een kleine eigen bijdrage. De vergoeding wordt 96% per 2025. De VCP ziet de wijziging in de kinderopvangkosten liever vandaag dan morgen, vanwege ook de marginale druk voor gezinnen.
De maximale huurgrens wordt mogelijk per 2024 afgeschaft en er komt een systeem van normhuren op basis van inkomen. De VCP wacht de verdere plannen hiervoor af.

 

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws