Menu
Werknemers moeten kunnen rekenen op volledige doorbetaling

Alle werknemers die door de corona-crisis minder kunnen werken, moeten kunnen rekenen op volledige doorbetaling van hun salaris. Dat stelt de VCP in reactie op de publicatie van de zogeheten NOW-regeling. Die regeling voorziet in een tegemoetkoming aan werkgevers van de loonkosten van personeel. Vanaf 6 april kunnen werkgevers een aanvraag doen. De loonkostenvergoeding is niet onbeperkt, maar gemaximeerd tot twee keer het maximum dagloon, zo maakte minister Koolmees (SZW) bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Maximale vergoeding

In principe wordt 90% van de loonsom vergoed met een opslag van 30% voor loonkosten bij een omzetverlies van ten minste 20%. De vergoeding van de loonkosten is niet onbeperkt zoals bij de aankondiging twee weken geleden leek, maar gemaximeerd op tweemaal het maximum dagloon. Concreet betekent dit dat het loon boven € 9.538 per maand niet voor subsidie in aanmerking komt. Een WW uitkering is normaal beperkt tot het maximum dagloon. Hoeveel subsidie een werkgever uiteindelijk krijgt, hangt af van de omvang van de omzetdaling.

Doorbetalen salaris

Voor veel mensen is opeens veel minder werk. Om te voorkomen dat zij op straat komen te staan heeft het kabinet de NOW-regeling opgesteld, die voorziet in vergoeding van de loonkosten van werkgevers. “Uitgangspunt is dat de reguliere arbeidsovereenkomst in stand blijft, zodat een werknemer in dienst blijft en het volledige loon wordt doorbetaald”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. De VCP zal monitoren of de regeling er daadwerkelijk voor zorgt dat werknemers hun salaris betaald krijgen.

Voorwaarden

Bedrijven die van de regeling gebruik maken moeten de loonsom zoveel mogelijk gelijk houden. Bij een daling van de loonsom, gaat ook de subsidie die ze kunnen krijgen omlaag. Een andere belangrijke voorwaarde is dat werkgevers hun personeel in dienst houden en er geen ontslagen zijn om bedrijfseconomische redenen. Bedrijven zullen achteraf worden getoetst of ze zich aan de regels hebben gehouden.

Voorschotten

Werkgevers die als gevolg van de uitbraak van het corona-virus in de problemen zijn gekomen, kunnen waarschijnlijk vanaf maandag 6 april een aanvraag voor loonkostenvergoeding doen bij UWV. Dat geldt zowel voor werknemers met een vast contract als flexwerkers. Het kabinet verwacht dat binnen twee tot vier weken de eerste voorschotten kunnen worden uitbetaald. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en loopt vooralsnog tot en met mei.

De NOW-regeling is één onderdeel van een pakket aan noodmaatregelen van het kabinet. Lees hier de Kamerbrief. Meer informatie over de andere maatregelen vindt u hier.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws