Menu
Sociale zekerheid

Het demissionaire kabinet stelt voor om de geldigheidsduur van de functies in het zogeheten CBBS systeem opnieuw te verlengen. VCP, FNV en CNV roepen Kamerleden in een brief op de minister te vragen het besluit te heroverwegen. “Opnieuw verlengen van functies baart ons grote zorgen. Het risico bestaat dat een verkeerd arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vastgesteld vanwege een verouderd systeem, met alle gevolgen van dien”, zegt Sacha Heemskerk, beleidsmedewerker bij de VCP.

Geen actueel functiebestand

Het computersysteem met meest voorkomende functies, het zogeheten CBBS systeem, is niet meer actueel. Aan de hand van het CBBS systeem wordt de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald. Eerder is de geldigheidsduur van functies al verlengd van 24 maanden naar 36 maanden tot 1 juli 2021. Nu is het voorstel om opnieuw functies te verlengen tot 1 juli 2022. Functies die niet meer thuishoren in het functiebestand of in de tussentijd zijn veranderd blijven in het systeem staan. “Een foute beoordeling ligt op de loer. Dit kan tot gevolg hebben dat iemand een lagere uitkering ontvangt of zelfs helemaal geen uitkering”, zegt Heemskerk.

Kloof theorie en praktijk

Een veelgehoord geluid uit de achterbannen is dat er een kloof is tussen functies die mensen in theorie nog kunnen doen en wat haalbaar is in de praktijk. Veel werknemers herkennen zich niet in de geselecteerde functies en de veronderstelde mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Met een nieuwe verlenging wordt die kloof alleen maar groter. “De risico’s worden nu volledig bij de individuele WIA-aanvrager gelegd die al een kwetsbare positie heeft. Dat is onacceptabel”, zegt Sacha Heemskerk. De Stichting van de Arbeid heeft eerder een advies uitgebracht, om ook de kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen. Dit besluit staat daar lijnrecht tegenover.

Eerste en Tweede Kamer

Werkgevers zijn vanwege Covid terughoudend om mensen van het UWV toe laten tot de werkvloer om functies te beoordelen waardoor er een achterstand is ontstaan. VCP, FNV en CNV gaan er vanuit dat nu er weer deels op kantoor gewerkt mag worden dat bedrijfsbezoeken meer kunnen plaatsvinden en er wordt opgeschaald. Via een spoedprocedure wordt het besluit aan beide Kamers gelijktijdig voorgelegd. VCP, FNV en CNV roepen Kamerleden op om de minister te vragen het besluit te heroverwegen.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws