Menu
AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Na een lang proces in de Europese besluitvorming zijn alle partijen akkoord met de nieuwe EU AI act.

Deze Europese wet is de eerste in de wereld die strenge eisen stelt aan ontwikkeling en inzet van AI.In de komende periode zal deze wet moeten worden geïmplementeerd in de lidstaten.

Relevante elementen

De VCP heeft voor u op een rijtje gezet welke elementen uit de AI act het meest relevant zijn voor werknemers/werkgevers en de werkplek. Werknemers en hun vertegenwoordigers (vakbonden, OR) krijgen de mogelijkheid om mee te spreken over de inzet van AI. Tegelijk zullen ze ook scherp moeten zijn op zaken die niet mogen, zoals emotieherkenning op de werkplek of in het onderwijs, en biometrische categorisering. AI gericht op het nemen van besluiten die de arbeidsrelatie raken, zoals promotie of ontslag, of monitoring en surveillance met AI zijn toegestaan, maar onder strikte voorwaarden. Net als AI voor het indelen van werk (zoals roosteren) en biometrische herkenning (zoals gezichtsherkenning) op de werkplek.

Tegelijk biedt de AI Act ruimte om in de nationale context of per cao betere afspraken te maken voor de bescherming van werknemers.

Eigen sector of organisatie

De VCP adviseert al haar leden om kennis te nemen van de ontwikkelingen in de eigen sector of organisatie en in te zetten op het verder ontwikkelen van kritisch vaardigheden en kennis van het gebruik van AI systemen binnen de eigen organisatie. Juist vanwege het tempo van de huidige AI ontwikkelingen, en de implicaties ervan voor werknemers, is het belangrijk dat werknemers en hun vertegenwoordigers zich bewust zijn van de eisen die de AI act stelt om een AI systeem te mogen inzetten, met name ook op de werkplek. Ook is het belangrijk in zetten op de ontwikkeling van de brede digitale competenties, zodat er beter geanticipeerd kan worden en er verstandigere inzet van AI kan zijn.

Test uw AI kennis en overige digitale competenties hier  of bekijk onze eerdere berichtgeving over dit onderwerp.

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws