Menu
Jonge werknemer

Wajongers dreigen er ten onrechte in inkomen op achteruit te gaan. Dat zeggen de vakcentrales VCP, FNV en CNV in een reactie op voorstellen van het kabinet. De voorstellen vormen een uitwerking van de nieuwe Wajong-regels, die vorig jaar door de Tweede Kamer zijn aangenomen. De vakcentrales en andere maatschappelijke organisaties zijn zeer kritisch op het wetsvoorstel en hebben een gezamenlijke reactie gegeven.

Korte periode

De voorstellen die het kabinet nu heeft gedaan hebben betrekking op het zogeheten garantiebedrag. Het garantiebedrag vult het verschil aan tussen wat een Wajonger nu krijgt en wat hij volgens de nieuwe regels zou ontvangen. Bij de berekening daarvan wordt gekeken naar de inkomensgegevens over een relatief korte periode, te weten september tot en met november van dit jaar. Volgens de vakcentrales is die periode niet maatgevend, waardoor een Wajonger er ten onrechte op achteruit kan gaan.

Niet representatief

“Drie maanden is een zeer korte periode om een gemiddeld inkomen te bepalen. Voor Wajongers die toevallig in die periode meer hebben verdiend is dit zeer nadelig. Dit risico is groot als iemand wisselende uren werkt of bijvoorbeeld een dertiende maand in november krijgt uitbetaald. Het garantiebedrag valt dan lager uit, terwijl dit juist is bedoeld om de Wajonger zekerheid te geven en te voorkomen dat het inkomen omlaag gaat door de nieuwe regels”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk. “Bovendien is in de sociale zekerheid een langere periode gebruikelijk en bestaan er mogelijkheden om perioden buiten beschouwing te laten. Op die manier is het mogelijk om een periode te hanteren die wel representatief is.

Aanpassing

De vakbonden willen dan ook dat de Wajonger de mogelijkheid heeft om af te wijken van de periode van drie maanden als dit ongunstig uitpakt, zo hebben ze in hun reactie op de voorstellen laten weten. Doel van de nieuwe Wajong-wetgeving is te komen tot eenvoudiger regels. Het wetsvoorstel moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven