Menu
Kabinet overlegt met sociale partners op Catshuis

Op de dag voor Prinsjesdag heeft het kabinet met de sociale partners gesproken over onder meer koopkrachtherstel in een onzekere tijd met stijgende prijzen. “De onzekerheid en onrust onder de middengroepen zijn groot”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Onzekerheid middengroepen

“Ik heb onze zorgen overgebracht over de onzekerheid waar veel huishoudens mee geconfronteerd worden, ook de middengroepen komen in de knel door inflatie en energieprijzen”, zei de VCP-voorzitter Nic van Holstein na afloop van het overleg in het Catshuis. Met het kabinet is afgesproken komende tijd in gesprek te blijven.

Eerder pleidooi

De VCP heeft afgelopen tijd herhaaldelijk gewaarschuwd dat steeds meer huishoudens met een middeninkomen in de knel komen. Daarbij is gepleit voor een samenhangend pakket aan maatregelen: Werkgevers moeten de salarissen snel verhogen. De lastendruk voor middeninkomens moet daarbij worden aangepakt. De energierekening is extreem, daarom moet ook serieus gekeken worden naar de prijsvorming van energie en brandstof. Om een betaalbare energierekening te garanderen is door de VCP een lans gebroken voor een prijsplafond op energietarieven.

2f36f365-224a-4c51-9749-f5fd3aba4d92

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven