Menu
VCP YP positief over herinvoering basisbeurs voor studenten

Vanaf studiejaar 2023 – 2024 ontvangen studenten weer een basisbeurs. Sinds 2015 geldt er een leenstelsel waardoor studenten veel moeten lenen om de studie te kunnen bekostigen, met hoge studieschulden tot gevolg. VCP Young Professionals, de jongerenorganisatie van de VCP, is blij dat nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel over herinvoering van de basisbeurs en dat daarmee de positie van studenten flink wordt verbeterd.

Herinvoering basisbeurs
Studenten kunnen straks een basisbeurs krijgen van € 275 euro (uitwonend) of € 110 (thuiswonend) per maand. Daarnaast zal de basisbeurs voor uitwonende studenten in studiejaar 2023-2024 tijdelijk extra omhoog gaan met € 164, wegens sterk gestegen kosten van boodschappen en energie. Studenten hoeven deze basisbeurs niet terug te betalen als ze binnen 10 jaar hun diploma halen. ‘Veel jongeren hebben nu te maken met een enorme studieschuld. Herinvoering van de basisbeurs draagt bij aan de zelfstandigheid van jongeren. Zij worden hierdoor in staat gesteld een betere start te maken zodra ze met hun studie klaar zijn’, zegt Fanny Vuik van VCP Young Professionals.

Aanvullende beurs
De inkomensgrens van ouders om in aanmerking te komen voor een aanvullende beurs wordt verhoogd waardoor meer studenten er gebruik van kunnen maken. Studenten kunnen deze beurs van maximaal € 416 per maand krijgen als hun ouders tot ongeveer € 70.000 verdienen (voorheen € 53.900). Ook de aanvullende beurs wordt omgezet van een lening naar een gift als de student binnen 10 jaar een diploma haalt. ‘Het is positief dat de inkomensgrens is verhoogd. Er waren veel zorgen over de eerdere plannen van het kabinet en dat studenten van ouders met middeninkomens buiten de boot zouden vallen’, zegt Vuik.

Tegemoetkoming
In plaats van compensatie komt er slechts een tegemoetkoming voor studenten die gestudeerd hebben onder het leenstelsel. De tegemoetkoming wordt afgetrokken van de studieschuld of uitbetaald, als er geen studieschuld is. Voor studenten die recht hebben op een tegemoetkoming en 4 jaar hebben gestudeerd gaat het om een bedrag van € 1.436. De eerste groepen die onder het leenstelsel hebben gestudeerd krijgen de mogelijkheid om de studievoorschotvoucher in te ruilen voor een bedrag van € 1802, wanneer deze nog niet is gebruikt. Verder wordt de bijverdiengrens in het mbo afgeschaft en worden de terugbetalingsvoorwaarden in het mbo gelijkgetrokken met de voorwaarden zoals deze al gelden voor studenten in het hoger onderwijs.

SER-Jongerenplatform
In 2021 bracht het SER-Jongerenplatform, waar VCP Young Professionals deel van uitmaakt, een advies uit waarin al werd gepleit voor terugkeer van de basisbeurs, een ruimere aanvullende beurs en compensatie voor alle studenten. Het advies van het SER Jongerenplatform is niet volledig overgenomen, maar komt meer in de richting van het advies ten opzichte van eerdere plannen. Volgens VCP Young Professionals is dit een belangrijke stap. Het is van belang om de praktijk te monitoren of het voldoende is. Ook studenten hebben te maken met oplopende kosten.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws