Menu
Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 januari 2024?

De VCP geeft elk half jaar een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Klik hier om te lezen wat er per 1 januari gaat veranderen.

Het gaat onder andere om de invoering van het minimum uurloon, verhoging van de maximale transitievergoeding en verhoging van de AOW-leeftijd. Verder worden er andere eisen gesteld aan de modelovereenkomsten voor zzp’ers waardoor bedrijven vóór 1 januari de arbeidsrelatie opnieuw moeten beoordelen.

De wetsvoorstellen die voortvloeien uit de uitwerking van het arbeidsmarktpakket, in lijn met het SER Middellange Termijnadvies (MLT), moeten nog worden behandeld in de Eerste en Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding is voorzien na 2024. Een overzicht van de stand van zaken is hier te vinden.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws