Menu
Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 januari 2024?

De VCP geeft elk half jaar een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Klik hier om te lezen wat er per 1 januari gaat veranderen.

Het gaat onder andere om de invoering van het minimum uurloon, verhoging van de maximale transitievergoeding en verhoging van de AOW-leeftijd. Verder worden er andere eisen gesteld aan de modelovereenkomsten voor zzp’ers waardoor bedrijven vóór 1 januari de arbeidsrelatie opnieuw moeten beoordelen.

De wetsvoorstellen die voortvloeien uit de uitwerking van het arbeidsmarktpakket, in lijn met het SER Middellange Termijnadvies (MLT), moeten nog worden behandeld in de Eerste en Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding is voorzien na 2024. Een overzicht van de stand van zaken is hier te vinden.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws