Menu
Betrek jongeren bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel

Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren er geen vertrouwen in hebben dat er voor hen genoeg geld overblijft voor een goed pensioen. Zijn die zorgen terecht? En is de positie van jongeren verbetert met het nieuwe stelsel?

Patrick Hereijgers, pensioenwoordvoerder van VCP Young Professionals en werkzaam bij pensioenuitvoerder PGGM, heeft alles verteld over het nieuwe stelsel en wat dit voor jongeren betekent. Fabian Ouwehand, voormalig pensioenwoordvoerder van VCP Young Professionals en werkzaam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, is ingegaan op de transitie in de praktijk. Welke keuzes zijn er te maken en hoe kan je als jongere invloed uitoefenen? Als jongeren vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan van ABP, namens de CMHF (aangesloten bij de VCP), is hij betrokken bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

De impact van de wet op jongeren

Eén van de doelstellingen van de Wet toekomst pensioenen is het pensioenstelsel toekomstbestendiger maken en dat is uiteraard ook in het belang van jongeren. Zo is het nieuwe stelsel flexibeler en transparanter, levert het mogelijk een hoger pensioen op door het langer renderen én specifieker toedelen van beleggingen en kunnen pensioenregelingen bij baanwissel beter worden vergeleken. Dit samen moet er ook toe leiden dat jongeren meer vertrouwen in het pensioenstelsel krijgen. Het nieuwe stelsel brengt ook risico’s met zich mee. Er is niet langer een toezegging voor de hoogte van het pensioen, maar het pensioen zal meer afhankelijk worden van de ingelegde premie en de rendementen. Ingelegde premie aan het begin van de loopbaan kan langer renderen en wordt daarom belangrijker. Dit kan nadelig uitpakken voor jongeren en specifiek vrouwen. Jongeren zijn vaker werkzaam op flexibele contracten. En met name vrouwen werken nog steeds vaak parttime vanwege de zorg voor een kind bijvoorbeeld. Dat is dus nadelig voor de pensioenopbouw, met als risico een grotere pensioenkloof tussen mannen en vrouwen.

Laat je stem horen!

Het samenvoegen van het opgebouwde pensioen in het nieuwe stelsel, het zogeheten invaarproces, gaat over het samenbrengen van de oude en de nieuwe regeling. Onderdeel daarvan is ook het verdelen van de opgebouwde buffers. Dat gaat over heel veel geld. Om te voorkomen dat daarbij de focus alleen ligt op ouderen, is het belangrijk dat jongeren ook hun stem laten horen. Dat kan onder meer door lid te worden van een vakbond. Ook kwam tijdens de bijeenkomst naar voren dat het ontzettend belangrijk is dat jongeren worden betrokken bij de transitie. Jongeren hebben vaak net een andere invalshoek. Nog te weinig jongeren lukt het om een plek te bemachtigen in een pensioenfondsbestuur of verantwoordingsorgaan, ondanks goede initiatieven van Stichting PensioenLab. “Met de academie van PensioenLab leiden we jaarlijks enthousiaste jongeren op als pensioenfondsbestuurder, maar het is nu ook tijd dat zij de kans krijgen om ook mee te beslissen aan de bestuurstafel”, zegt Patrick Hereijgers, pensioenwoordvoerder VCP YP.

Pensioenbewustzijn onder jongeren

Er zijn zorgen over de pensioenbewustzijn onder jongeren. En dat terwijl dat juist zo belangrijk is doordat het zwaartepunt van de opbouw met de nieuwe wet aan het begin van de carrière komt te liggen. Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat verschillende partijen hierin een rol hebben, zoals de overheid, het pensioenfonds en de werkgever. Maar ook werd de verantwoordelijkheid van de jongere zelf benadrukt. Daarnaast werd opnieuw de oproep gedaan om het Pensioenlabel in te voeren, waarbij jongeren in één oogopslag zicht krijgen op hun pensioen. “In het nieuwe stelsel is iedere pensioenregeling een premieregeling, waardoor ze ook onderling beter vergelijkbaar zijn en het Pensioenlabel dus echt een goede rol kan spelen in het vergroten van het pensioenbewustzijn”, zegt Hereijgers.

 

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws