19 december 2014

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

Het bestuur en de medewerkers van de Vakcentrale voor Professionals wensen u Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.Lees verder

18 december 2014

Oplossing voor problematiek AOW-partnertoeslag bij afkoop klein pensioen

Voor mensen die de komende jaren met pensioen gaan en in de aanloop er naartoe een aanbod van hun pensioenfonds of -verzekeraar krijgen om een klein pensioen (tot ca. € 460 bruto per jaar) te laten afkopen, is er goed nieuws. Zij krijgen via de introductie van een wettelijk keuzerecht de mogelijkheid om de afkoopdatum uit te stellen tot de eerste dag van de maand nadat hun AOW is ingegaan. Door dit uitstel wordt voorkomen dat de afkoopsom wordt verrekend met een eventuele AOW-partnertoeslag of Anw-uitkering. Lees verder

17 december 2014

Nieuwe pensioenregels FTK met meerderheid van stemmen aangenomen

De Eerste Kamer is op 17 december met een meerderheid van stemmen akkoord gegaan met de voorgestelde strengere regels voor pensioenfondsen. De nieuwe regels gaan in per 1 januari a.s. De VCP heeft van meet af aan gepleit voor aanpassingen in deze wet. De VCP is dan ook positief over de toezegging van staatsecretaris Klijnsma dat zij DNB zal verzoeken de nieuwe rekenrente voor de lange termijnverplichtingen, die per 1 januari a.s. zou ingaan, uit te stellen. Lees verder

17 december 2014

VCP: Wet aanpak schijnconstructies is stap in de goede richting

Afgelopen vrijdag heeft minister Asscher van SZW het wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies naar de Tweede Kamer gestuurd. Belangrijkste wapenfeit uit deze wet is dat de opdrachtgever, naast de werkgever, ook verantwoordelijk wordt voor het betalen van het cao-loon. Lees verder

17 december 2014

VCP doet mee in regionale werkbedrijven

​Gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder de VCP, en het UWV hebben 17 december jl. in de regio Groot-Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In de overeenkomst staat hoe de veertien partijen de banenafspraken voor mensen met een arbeidsbeperking in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam gaan realiseren.Lees verder

17 december 2014

Wijzigingen regeling verlof en arbeidstijden

Met de instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden wijzigen per 1 januari a.s. o.a. het ouderschaps- en zorgverlof. De VCP ziet de aanpassingen als een goede stap vooruit. Met name de flexibilisering en uitbreiding van de verschillende verlofregelingen zorgen ervoor dat werknemers werk en privé beter kunnen gaan combineren.Lees verder

16 december 2014

Vakcentrales: Nederlandse arbeidsinspectie moet beter volgens ILO

FNV, CNV en VCP maken zich grote zorgen over de beperkte capaciteit, kennis en werkwijze van de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). In een brief vragen de vakcentrales aan de Tweede Kamer om de regering op te roepen maatregelen te nemen ter verbetering van de Inspectie SZW.Lees verder

15 december 2014

Snellere verhoging AOW-leeftijd – zie hier uw AOW-leeftijd (oud en nieuw)

Op dit moment ligt er in de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor om de AOW–leeftijd sneller te verhogen. De VCP heeft een kritische brief (.pdf) geschreven aan de Kamer aangaande dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is inmiddels als spoedeisend aangemerkt. Dit wetsvoorstel vloeit nog voort uit het regeerakkoord van 29 oktober 2012. Lees verder

12 december 2014

VCP informeert achterban over wijzigingen Wet Werk en Zekerheid

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking, waarmee het ontslagrecht, WW en de ketenbepaling worden gewijzigd. Vanwege de gevolgen voor werknemers organiseerde de VCP een drietal voorlichtingsbijeenkomsten voor deskundigen van de aangesloten organisaties. De VCP wil graag de VHP2, VNV en KVLO danken voor hun gastvrijheid.Lees verder

10 december 2014

Klijnsma moet snel met oplossing komen voor arbeidsongeschikten met hoger inkomen

In een brief aan de Eerste Kamer heeft de Vakcentrale voor Professionals de senatoren opgeroepen om staatsecretaris Klijnsma te verzoeken om vóór 1 januari a.s. met een oplossing te komen voor mensen met een hoger inkomen die reeds arbeidsongeschikt zijn. De VCP roept op om het recht voor deze specifieke groep en hun pensioen te eerbiedigen. Dit naar aanleiding van de stemmingen van de Eerste Kamer op 9 december jl. waarbij de Verzamelwet Pensioenen 2014, waarvan het nettopensioen onderdeel uitmaakt, bij meerderheid is aangenomen. Lees verder

Twitter

@VCProfessionals
Vrijdag 19 december 2014
VCP Nieuwsbrief is uit. Lees hem hier: http://t.co/S8ZDMeMB73. VCP wenst u Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

@VCProfessionals
Vrijdag 5 december 2014
Vrijdag 5 december: VCP Nieuwsbrief is uit. Lees hem hier t.co/rifsvP9PT2

Nieuwsbrief


Uitgelicht

Word nu lid