22 september 2014

Jongerenorganisaties bundelen krachten tegen leenstelsel

Veertien landelijke organisaties hebben besloten hun krachten te bundelen in een landelijke actie tegen het vandaag gepresenteerde leenstelsel wetsvoorstel. Op 14 november a.s. zal de landelijke manifestatie plaatsvinden op het Malieveld in Den Haag. LSVb, ISO, LKvV, LAKS, JOB, NJR, AOb, FNV Jong, CNV jongeren, VCP Young Professionals, ROOD, CDJA, PerspectieF en P!NK zullen onder de noemer ‘Stop Het Leenstelsel’ de manifestatie organiseren.Lees verder

16 september 2014

Reactie op Miljoenennota 2015: Schaduw van crisisbeleid is nog voelbaar

“De professionals in Nederland hebben behoefte aan een krachtig herstel van inkomen en werkgelegenheid”, aldus VCP-duovoorzitter Gerrit van de Kamp. De schaduw van het crisisbeleid is nog voelbaar. Het herstel van economie en werkgelegenheid is nog zeer broos. De groei en werkgelegenheid zouden de primaire focus van dit kabinet moeten hebben. Het begint met vertrouwen.Lees verder

15 september 2014

Vrouwen nog steeds niet aan de top

De Vakcentrale voor Professionals uit haar zorgen over de trage groei van het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen. Vrouwelijk talent dient niet verspild te worden en moet dus een gelijkwaardige kans krijgen op een positie aan de top, aldus de VCP.Lees verder

12 september 2014

Voorzichtig herstel gaat ten koste van werkzekerheid

De Nederlandse arbeidsmarkt laat volgens het CBS een voorzichtig herstel zien. De VCP ziet echter dat het aantal banen van werknemers nog altijd afneemt met 7 duizend. Het CBS saldeert dat met 8 duizend ‘banen’ van zelfstandigen. De VCP meent dat professionals recht hebben op zekerheid van duurzaam werk en inkomen.Lees verder

12 september 2014

Gelekte plannen begrotingsakkoord 2015

Op dinsdag 16 september a.s. is het Prinsjesdag. Het kabinet zal die dag officieel haar plannen voor 2015 bekendmaken. De VCP zal dan ook haar reactie geven. Ondanks het embargo zijn afgelopen weken verschillende plannen in de media gelekt. Voor de portemonnee zal het minder rooskleurig uitpakken dan nu lijkt.Lees verder

11 september 2014

SER: Arbeidsgerelateerde zorg moet beter!

De arbeidsgerelateerde zorg moet kwalitatief beter worden: effectiever, met meer kennis van zaken, met aandacht voor preventie en re-integratie, én toegankelijk voor alle werkenden. Werknemers en werkgevers verschillen echter over de weg die moet worden bewandeld naar een beter stelsel. Dat staat in een ontwerpadvies dat de SER in zijn openbare vergadering van vrijdag 19 september a.s. zal behandelen.Lees verder

10 september 2014

Symposium ‘De gezonde Werkvloer 2014’ meld u nu aan!

Het belang van vitaliteit en een gezonde leefstijl op de werkvloer wordt door steeds meer mensen onderkend. Met het oog op duurzame inzetbaarheid vinden werknemers het belangrijk dat er op het werk gelegenheid is om meer te bewegen, te sporten, gezond te eten en dat er aandacht is voor het voorkómen van te grote werkdruk. Van werkgevers wordt verwacht dat een gezonde omgeving en leefstijl worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Over zelf aan de slag gaan met structureel vitaliteitsbeleid zal hierom op 7 oktober a.s. worden gesproken tijdens het symposium ‘De Gezonde Werkvloer 2014’.Lees verder

8 september 2014

Een professional is nooit uitgeleerd; een leven lang leren

Het Platform Onderwijs van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) doet aanbevelingen met betrekking tot de positie die het onderwijs in de samenleving inneemt, en onderstreept de wenselijkheid te investeren in kennis en niveau, met de nadruk op topkwaliteit van het onderwijs. Met deze notitie laat de VCP zien wat haar toekomstvisie op het onderwijs is.Lees verder

3 september 2014

Vakcentrales: Nieuwe pensioenregels slaan gat in koopkracht

De vakcentrales VCP, FNV en CNV vrezen dat mensen door de nieuwe pensioenregels fors aan koopkracht gaan inleveren. Ook het aanpassen van het pensioen aan de gestegen prijzen wordt zeer moeilijk. In een Positionpaper geven de drie centrales hun visie op dit nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK). Dit kader is volgens de drie centrales niet generatie- en toekomstbestendig en verschuift de pensioendilemma’s naar de lange termijn.Lees verder

1 september 2014

Regionale rondetafelgesprekken Stichting van de Arbeid over de arbocatalogus

De Stichting van de Arbeid organiseert vier bijeenkomsten in de regio met als titel: De arbocatalogus, hét instrument voor veilig en gezond werken? Lees verder

Twitter

@VCProfessionals
Maandag 22 september 2014
VCP Young Professionals ondersteunt manifestatie tegen het #leenstelsel op 14 november. #stopleenstelsel t.co/eOOZoF9EfX

@VCProfessionals
Dinsdag 16 september 2014
Reactie #Prinsjesdag: Schaduw van crisisbeleid is nog voelbaar t.co/GcrPvc5ylb

Nieuwsbrief


Uitgelicht

Word nu lid