21 november 2014

Vakcentrales onaangenaam verrast door steenkolenconvenant

FNV, CNV en VCP zijn onaangenaam verrast door de manier waarop minister Ploumen afspraken heeft gemaakt met vijf Nederlandse energiebedrijven over het aanpakken van misstanden in de kolensector in met name Colombia. Ze missen duidelijke regels voor het geval afspraken niet worden nagekomen. Ook hadden vakbonden en andere maatschappelijke organisaties bij het convenant moeten worden betrokken.Lees verder

20 november 2014

Actie voor eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU nodig

Nederlandse werknemers hebben soms te maken met oneerlijke concurrentie van goedkopere Europese werknemers. De SER pleit daarom in zijn ontwerpadvies voor een actieplan eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU.Lees verder

19 november 2014

Handreiking verzuimverzekeraars over privacy werknemers

In het verleden is er veel misgegaan ten aanzien van de privacybescherming van zieke werknemers. Gevoelige medische gegevens van werknemers werden door werkgevers aan verzekeraars doorgegeven. De VCP vindt het een kwalijke zaak dat dit op grote schaal mis is gegaan. Het Verbond van Verzekeraars heeft hierover nu een handreiking opgesteld.Lees verder

18 november 2014

Wetsvoorstel ingediend met snellere verhoging AOW-leeftijd

Al geruime tijd lag er een wetsvoorstel op de plank bij staatssecretaris Klijnsma, met het voornemen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. De VCP vindt het niet te rijmen met de hoge werkloosheid dat de AOW-gerechtigde leeftijd komende jaren versneld omhooggaat. Voor jongeren zal dit betekenen dat ze komende jaren minder gemakkelijk een baan krijgen.Lees verder

17 november 2014

Duizenden op de been tegen leenstelsel

Duizenden scholieren, studenten, ouders en werkenden stonden vrijdag 14 november jl. op het Malieveld om te demonstreren tegen het leenstelsel. Zij gaven een luid en duidelijk signaal af naar minister Bussemaker en de aanwezige Kamerleden. Het protest was georganiseerd door veertien jongerenorganisaties, waaronder de VCP Young Professionals. Op basis van de tegenargumenten kan er maar één conclusie zijn: Nee tegen dit leenstelsel.Lees verder

11 november 2014

VCP-visie ‘Naar een eigentijds pensioenstelsel!’

De Vakcentrale voor Professionals kiest ervoor om de sterke punten van ons huidige stelsel overeind te houden, maar is van mening dat het pensioenstelsel belangrijke aanpassingen nodig heeft. ”Individueel waar het kan, collectief waar dat verstandig is en solidair waar dat wordt geaccepteerd, zijn de uitgangspunten voor de denkrichting voor een nieuw pensioenstelsel”, aldus VCP-voorzitter Gerrit van de Kamp.Lees verder

6 november 2014

Stappenplan ‘de juiste keuze voor een arbodienstverlener’

Bent u lid van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en wilt u de kans op een succesvolle samenwerking met een arbodienstverlener vergroten? SZW heeft in samenwerking met sociale partners een ‘Stappenplan Arbodienstverlening’ gemaakt. De VCP ziet dit stappenplan als een welkome aanvulling voor OR-en en PVT’s, die zich bezighouden met afspraken over de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Lees verder

6 november 2014

Privatisering van en hogere kosten voor scholing leiden tot kwalitatief minder leven lang leren

De VCP ziet, als gevolg van de voorstellen van het kabinet, de kwaliteit voor postinitiële scholing voor werkenden dalen en de kosten verder toenemen. Het kabinet pleit o.a. in zijn ‘Leven lang leren’-brief van 31 oktober jl. voor een experiment met vraagfinanciering (vouchers), in de sectoren zorg, welzijn en techniek, alsmede voor meer flexibilisering van deeltijd hoger onderwijs. Private onderwijsinstellingen zijn bij het aanbieden van deeltijd hoger onderwijs niet gebonden aan wettelijke eisen ten aanzien van goed bestuur, samenhang, studeerbaarheid van het programma en betaalbare collegegelden. Naar de mening van de VCP leidt vraagfinanciering zo tot een ongelijk speelveld tussen het bekostigd en privaat onderwijs, ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap.Lees verder

6 november 2014

Naheffing te wijten aan nivelleringsdrang

De naheffing waarmee werkenden en gepensioneerden in 2015 worden geconfronteerd, is een indirect gevolg van de nivelleringsdrang van het kabinet. Door de inkomensafhankelijke afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting is hieraan eind 2013 door het kabinet uitdrukking gegeven. Doordat er op het laatste moment wijzingen werden aangebracht in het belastingplan, was al vroeg duidelijk dat hierdoor een naheffing zou komen.Lees verder

5 november 2014

Manifestatie tegen het leenstelsel: 14 november a.s.

Op 4 en 5 november loodst minister Bussemaker het wetsvoorstel voor het leenstelsel met een sneltreinvaart door de Tweede Kamer. Zorgen van de Raad van State en veertien landelijke organisaties over dit wetsvoorstel worden niet meegenomen. Vandaar dat de VCP Young Professionals samen met andere (studenten)organisaties, onder de noemer ‘Stop Het Leenstelsel’, op 14 november a.s. een manifestatie organiseert op het Malieveld in Den Haag. Lees verder

Twitter

@VCProfessionals
Donderdag 20 november 2014
Donderdag 20 november 2014. VCP Nieuwsbrief is uit. Lees hem hier http://t.co/dbhJmUI2lY en meld je aan via t.co/IzjcMOCsQJ.

@VCProfessionals
Dinsdag 11 november 2014
VCP-visie ‘Naar een eigentijds #pensioenstelsel!’ t.co/5Zpu5P65BT

Nieuwsbrief


Uitgelicht

Word nu lid