15 oktober 2014

Wake-up call: Maak tijdig afspraken nabestaandenpensioen!

Op 15 oktober schreef het FD dat veel werkgevers, op basis van een onderzoek onder slechts 100 werkgevers, hun werknemers compensatie geven voor de aftopping. Dit is goed nieuws, echter wordt het beeld, in het bijzonder bij kleinere werkgevers, niet overal herkend door de VCP en is een ‘wake-up call’ nodig. Dit in het bijzonder ten aanzien van de dekking voor de terugval in het nabestaandenpensioen. Lees verder

15 oktober 2014

VCP: maak transitie fiscaal aftrekbaar voor werknemers

De Vakcentrale voor Professionals vindt dat alle kosten, die een ontslagen werknemer maakt voor van-werk-naar-werk, fiscaal aftrekbaar moeten zijn gedurende de gehele transitieperiode. Het is anders onaantrekkelijk voor een werknemer om zijn ontvangen transitievergoeding in te zetten voor zijn duurzaam inzetbaarheid. De VCP heeft dit middels een brief aan de Tweede Kamercommissie SZW voor het Algemeen Overleg arbeidsmarktbeleid van 15 oktober aangekaart. Lees verder

14 oktober 2014

Pensioenen: VCP-reactie op wetgevingsoverleg FTK in Tweede Kamer

Op 13 oktober heeft het wetgevingsoverleg plaatsgevonden in de Tweede Kamer aangaande het nieuwe FTK. Met de onderstaande aanpassingen lijkt er een meerderheid te zijn voor dit wetsvoorstel. Het FTK is op een aantal punten positief aangepast, er blijven echter nog cruciale aandachtspunten. ‘‘De Vakcentrale voor Professionals roept hierom de Kamer op te kijken naar alternatieven voor het renteafdekkingsbeleid bij pensioenfondsen en de wijze waarop zij moeten omgaan met hun lange termijn ambitie. We moeten waken voor een omgekeerd Vestia-drama’’, aldus Van de Kamp. Lees verder

9 oktober 2014

Meer zeggenschap over werktijden en telewerken voor werknemers

De Vakcentrale voor Professionals vindt het wetsvoorstel ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’, dat op 9 oktober wordt behandeld, een vooruitgang voor werknemers, die om flexibelere arbeidstijden of –plaats willen vragen. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken is belangrijk voor o.a. de combinatie arbeid en zorg, maar is nog niet in alle organisaties goed geregeld. Deze wetaanpassing geeft werknemers een handvat om het gesprek te starten, zodat deze afspraken in de cao of op de werkvloer kunnen worden gemaakt.Lees verder

9 oktober 2014

Voorzitterswisseling Sociaal-Economische Raad

De voorzitterswisseling bij de Sociaal-Economische Raad heeft plaats gevonden. Er is afscheid genomen van Wiebe Draijer en Mariëtte Hamer is verwelkomd. Uit de handen van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, ontving de kersverse voorzitter van de SER de kabinetsbrief met voorgenomen adviesaanvragen voor komend jaar.Lees verder

8 oktober 2014

Robotisering: feiten en fictie lopen door elkaar

Nadat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 29 september jl. de SZW Rede uitsprak, over de invloed van technologische ontwikkelingen op de toekomstige arbeidsmarkt, is er een interessante discussie losgebarsten via diverse media. Hoewel veel nieuwe situaties afhankelijk zijn van het type beroepsgroep en het type sector, acht de VCP het van groot belang dat de angst voor banenverlies niet regeert en dat professionals in de toekomst van eventuele nood een deugd maken. Lees verder

8 oktober 2014

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT

De uitbreiding van de reikwijdte van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT naar werknemers in dienst van de (semi-)publieke sector is buiten proportie, aldus VCP-bestuurslid Nic van Holstein, tijdens het rondetafelgesprek, dat gisteren in de Tweede Kamer plaatsvond.Lees verder

6 oktober 2014

Langdurig zitten en hoge werkdruk negatief effect op vitaliteit

De helft van de werknemers in Nederland ervaart een hoge werkdruk en/of moet op het werk langdurig zitten. Volgens een kwart van de werkenden hebben deze omstandigheden een negatieve invloed op hun leefstijl en vitaliteit. Dat is één van de conclusies uit een enquête in opdracht van het Convenant Gezond Gewicht onder de Nederlandse werkende bevolking in loondienst van 18 jaar en ouder.Lees verder

6 oktober 2014

StvdA geeft reactie op wetsvoorstel Pensioencommunicatie

Op 2 september jl. heeft staatssecretaris Klijnsma van SZW het Wetsvoorstel Pensioencommunicatie aan de Tweede Kamer doen toekomen. Met dit wetsvoorstel beoogt Klijnsma werknemers beter en makkelijker te laten inzien hoe hun pensioen ervoor staat. Om dit te bereiken zullen de pensioenuitvoerders hun communicatie verder moeten verbeteren en de deelnemer daarbij nog centraler moeten stellen. Een doelstelling die volledig wordt onderschreven door de VCP. Lees verder

6 oktober 2014

PensioenLab zoekt voor nieuwe ronde enthousiaste jongeren!

Ben jij geïnteresseerd in pensioenen, niet ouder dan 35 jaar en van november 2014 tot juni 2015 beschikbaar om betrokken te worden bij het onderwerp en je te mengen in de pensioendiscussie? Meld je dan nu aan door te mailen naar pensioenlab@gmail.com en zie voor meer informatie de flyer. Lees verder

Twitter

@VCProfessionals
Woensdag 15 oktober 2014
Reactie op FD-artikel: Wake up call – maak afspraken #nabestaandenpensioen! t.co/eMKYDg2rbq

@VCProfessionals
Woensdag 15 oktober 2014
VCP: maak #transitie fiscaal aftrekbaar voor werknemers t.co/y6QE4LKI1z

Nieuwsbrief


Uitgelicht

Word nu lid