24 oktober 2014

Belastingtip: Let op bij scholings- en werk naar werkinitiatieven

De belastingdruk van de middengroepen is hoog opgelopen. Voor de VCP is dit aanleiding om belastingtips voor de achterban te bundelen onder het motto: 'Hoe kunnen we de belastingdruk dragelijker maken door te voorkomen dat u teveel belasting betaalt?' Deze maand een tip over de aftrek van scholing en van-werk-naar-werkintitatievenLees verder

22 oktober 2014

AOW-partnertoeslag vervalt, uitzonderingssituaties vergen aandacht!

Per 1 april a.s. vervalt de AOW-partnertoeslag. Krijgt u op die dag of later voor het eerst AOW dan ontvangt u geen toeslag meer voor een jongere partner. Dit besluit is al in 1995 genomen. Echter zijn er wel een aantal bijzondere situaties denkbaar die de aandacht verdienen. Hierom adviseert de VCP mensen die het einde van dit jaar 65 worden en een jongere partner hebben, zich in deze materie te verdiepen, omdat voor er hen mogelijk toch een recht is op de toeslag, mits zij aan de voorwaarden voldoen. Lees verder

22 oktober 2014

Pensioen Update – FTK-aanpassingen na akkoord Tweede Kamer

Op donderdag 16 oktober jl. heeft de ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met nieuwe rekenregels voor pensioenfondsen. Tijdens de behandeling is het wetsvoorstel nFTK op een aantal punten door de Tweede Kamer aangepast.Lees verder

17 oktober 2014

SER bespreekt Verbreding en versterking financiering MKB

De SER heeft in de raad een rapport besproken over de financiering van het midden- en kleinbedrijf (mkb). In dit rapport pleit de SER-commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA) voor een duidelijke verbreding en versterking van de financiering.Lees verder

16 oktober 2014

Jonge ambtenaren laten zich bijpraten over pensioenen

Op donderdag 16 oktober jl. organiseerden verenigingen van jonge ambtenaren in Tilburg, Den Bosch en de provincie Noord Brabant een pensioenbijeenkomst. Jonge leerkrachten, politie- en overheidsmedewerkers, die allen pensioen opbouwen bij het pensioenfonds ABP, waren in het bestuurscentrum van de gemeente Den Bosch bijeengekomen. Het doel van de middag was om de jongeren basiskennis over pensioenen bij te brengen en aan de hand van de huidige discussiepunten over aanvullend pensioen, te bediscussiëren wat jongeren aan hun pensioen kunnen doen. Lees verder

15 oktober 2014

Wake-up call: Maak tijdig afspraken nabestaandenpensioen!

Op 15 oktober schreef het FD dat veel werkgevers, op basis van een onderzoek onder slechts 100 werkgevers, hun werknemers compensatie geven voor de aftopping. Dit is goed nieuws, echter wordt het beeld, in het bijzonder bij kleinere werkgevers, niet overal herkend door de VCP en is een ‘wake-up call’ nodig. Dit in het bijzonder ten aanzien van de dekking voor de terugval in het nabestaandenpensioen. Lees verder

15 oktober 2014

VCP: maak transitie fiscaal aftrekbaar voor werknemers

De Vakcentrale voor Professionals vindt dat alle kosten, die een ontslagen werknemer maakt voor van-werk-naar-werk, fiscaal aftrekbaar moeten zijn gedurende de gehele transitieperiode. Het is anders onaantrekkelijk voor een werknemer om zijn ontvangen transitievergoeding in te zetten voor zijn duurzaam inzetbaarheid. De VCP heeft dit middels een brief aan de Tweede Kamercommissie SZW voor het Algemeen Overleg arbeidsmarktbeleid van 15 oktober aangekaart. Lees verder

14 oktober 2014

Pensioenen: VCP-reactie op wetgevingsoverleg FTK in Tweede Kamer

Op 13 oktober heeft het wetgevingsoverleg plaatsgevonden in de Tweede Kamer aangaande het nieuwe FTK. Met de onderstaande aanpassingen lijkt er een meerderheid te zijn voor dit wetsvoorstel. Het FTK is op een aantal punten positief aangepast, er blijven echter nog cruciale aandachtspunten. ‘‘De Vakcentrale voor Professionals roept hierom de Kamer op te kijken naar alternatieven voor het renteafdekkingsbeleid bij pensioenfondsen en de wijze waarop zij moeten omgaan met hun lange termijn ambitie. We moeten waken voor een omgekeerd Vestia-drama’’, aldus Van de Kamp. Lees verder

9 oktober 2014

Meer zeggenschap over werktijden en telewerken voor werknemers

De Vakcentrale voor Professionals vindt het wetsvoorstel ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’, dat op 9 oktober wordt behandeld, een vooruitgang voor werknemers, die om flexibelere arbeidstijden of –plaats willen vragen. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken is belangrijk voor o.a. de combinatie arbeid en zorg, maar is nog niet in alle organisaties goed geregeld. Deze wetaanpassing geeft werknemers een handvat om het gesprek te starten, zodat deze afspraken in de cao of op de werkvloer kunnen worden gemaakt.Lees verder

9 oktober 2014

Voorzitterswisseling Sociaal-Economische Raad

De voorzitterswisseling bij de Sociaal-Economische Raad heeft plaats gevonden. Er is afscheid genomen van Wiebe Draijer en Mariëtte Hamer is verwelkomd. Uit de handen van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, ontving de kersverse voorzitter van de SER de kabinetsbrief met voorgenomen adviesaanvragen voor komend jaar.Lees verder

Twitter

@VCProfessionals
Vrijdag 24 oktober 2014
VCP Nieuwsbrief is uit over #pensioenen, #FTK, #arbeidsmarkt en #belastingtip t.co/yADurLryv2

@VCProfessionals
Woensdag 15 oktober 2014
Reactie op FD-artikel: Wake up call – maak afspraken #nabestaandenpensioen! t.co/eMKYDg2rbq

Nieuwsbrief


Uitgelicht

Word nu lid