Menu
Corona-virus: overzicht van onze berichtgeving

Het zijn ongekende tijden. Heel Nederland is in de ban van het corona-virus. Miljoenen mensen zitten noodgedwongen thuis. De maatregelen hebben impact voor iedereen. Hier vind je een overzicht van onze berichtgeving over het onderwerp, met verwijzingen naar andere pagina’s.

Overzicht berichtgeving Corona-virus

 • Sociale partners en kabinet werken eendrachtig aan uitvoering noodpakket
  Kabinet, werkgevers en vakbonden komen per vandaag wekelijks bij elkaar om te werken aan de uitvoering van het noodpakket voor de economie. Door frequent samen op trekken, kunnen alle geraakte werknemers, flexwerkers en ondernemers zo spoedig mogelijk de hulp ontvangen die zij verdienen in deze ingrijpende periode. Lees hier verder .

 • Professionals veiligheidssector helpen mee in corona-crisis
  De aangescherpte veiligheidsmaatregelen die het kabinet maandag aankondigde, hebben gevolgen voor het werk van de politie en bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s). Lees hier verder.

 • Maatregelen kabinet voor economie
  Het kabinet trekt miljarden uit om de economische gevolgen van het corona-virus op te vangen. De VCP staat in nauw contact met haar aangesloten organisaties als het gaat om signalen uit sectoren, bedrijven of instellingen waar werknemers op de werkvloer tegenaan lopen in het kader van het Corona-virus. We blijven de situatie met sociale partners en kabinet monitoren en indien nodig zullen we aandringen op aanvullende maatregelen. Lees hier het overzicht van de kabinetsmaatregelen.

 • Tips voor thuiswerken: blijf gezond aan het werk
  Het Corona virus heeft de hele wereld in zijn greep. Er wordt veel over gesproken en gezegd en iedereen heeft zorgen. De VCP wil allen die in vitale beroepen werken, zoals de zorg en politie heel veel sterkte wensen. Jullie zijn de professionals die Nederland dragen. Tegelijk moeten velen van ons ‘gewoon’ ons werk doen in een thuissituatie. Dit brengt allerlei problemen en risico’s met zich mee. De VCP wil jullie daarom enkele tips meegeven. Lees hier verder.

 • Vertrouwen en zekerheid hoogste prioriteit
  Vertrouwen en zekerheid, daar draait het nu om. Het kabinet laat zien dat het daarvan doordrongen is, zo laat de Vakcentrale voor Professionals (VCP) weten in reactie op de vandaag aangekondigde maatregelen om de gevolgen van het Coronavirus voor banen en economie op te vangen. Lees hier verder.

 • Duizenden zorgprofessionals melden zich aan
  Zo´n 20.000 zorgprofessionals hebben zich aangemeld bij een nieuw landelijk coördinatiepunt voor hulp aan mensen die door het coronavirus worden getroffen. Het coördinatiepunt is een initiatief van de beroepsorganisatie NU´91 van verplegenden en verzorgden. Lees hier verder.

 • Professionals aan het woord: meer aandacht voor arbeidsomstandigheden
  Hoe werkt de corona-crisis door op de werkvloer? We vragen het aan onze eigen professionals. Van de CMHF: Aleid Ringelberg, coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Gezond en Veilig werken bij het ministerie van SZW, voorzitter van de sector Rijk bij de CMHF. Lees hier verder.

 • Coulance bij betalen pensioenpremie
  Werkgevers die door de corona-crisis in de problemen komen, kunnen rekenen op een soepele behandeling bij het betalen van pensioenpremies. Pensioenuitvoerders zullen ondernemers bij het innen van de premies tegemoetkomen. De Stichting van de Arbeid heeft de Tweede Kamer gevraagd haast te maken met een aanpassing van de faillissementswet, waardoor bedrijven overeind kunnen blijven en duizenden ontslagen kunnen worden voorkomen. Lees hier verder.

 • Brief Stichting van de Arbeid aan het kabinet
  Nu de situatie in Nederland drastisch wijzigt door de coronacrisis, wil de Stichting van de Arbeid samen met het kabinet maatregelen nemen voor het behoud van werk, inkomen en ondernemerschap. Het gaat bijvoorbeeld om de versoepeling van de werktijdverkorting en een Corona-noodfonds voor inkomenssteun aan flexwerkers en liquiditeit voor bedrijven, zodat lonen doorbetaald kunnen worden. Lees hier meer.

 • Vragen over corona-virus op het werk
  De uitbraak van het Corona-virus levert veel vragen op, ook op de werkvloer: ben je als werknemer verplicht op je werk te verschijnen als je denkt dat je besmet bent, mag je bij een coronadreiging thuis werken (ook als je dat normaal niet doet), mag je naar kantoor als in je omgeving corona is vastgesteld? Lees hier meer.

 • Check dekking risico-verzekering
  Bij de VCP is er door een aantal aangesloten organisaties de oproep gedaan aan individuele werkgevers en werknemers om goed te kijken naar de dekking van risicoverzekeringen, zoals de ANW-hiaat en het partnerpensioen. Lees hier meer.

Laatste nieuws

Voorzitter SER Jongerenplatform benoemd tot Kroonlid

27 maart 2020

Voorzitter SER Jongerenplatform benoemd tot Kroonlid

Bericht van onze voorzitter

27 maart 2020

Bericht van onze voorzitter

cpb ramingen economie

26 maart 2020

Werkgelegenheid en bedrijvigheid overeind houden waar dat kan

Meer nieuws
Naar boven