Menu
Corona-virus: overzicht van nieuws, maatregelen en tips

Nederland is in de ban van het corona-virus. Miljoenen mensen zitten noodgedwongen thuis. De maatregelen van de overheid hebben impact op iedereen. Hier vind je een overzicht van onze berichtgeving over het onderwerp, met verwijzingen naar andere pagina’s.

Overzicht berichtgeving Corona-virus

 • 4 juni 2020: Versoepeling corona-maatregelen: verantwoord over straat
  De corona-denktank van de SER adviseert om meer in deeltijd thuis te gaan werken. Dat scheelt drukte op straat, waardoor het corona-virus beter in toom wordt gehouden. In een briefadvies aan het kabinet pleit de denktank ook voor meer onderwijs online en het gebruik van de fiets. Lees hier verder.

 • 28 mei 2020: Aanvullingen noodpakket: positie werknemers versterkt
  De VCP is positief over de aanvullingen op het vorige week gepresenteerde noodpakket. Het kabinet laat zien dat het onze zorgen over behoud van werkgelegenheid serieus neemt, en perspectief wil bieden. Lees hier verder.

 • 26 mei 2020: Hulp bij maken studiekeuze
  De coronacrisis maakt het lastig om je te oriënteren voor een studie. Het SER Jongerenplatform lanceert daarom samen met vele jongerenorganisaties het platform PeerPeer. Lees hier verder.

 • 26 mei 2020: Meer waardering voor professionals
  Professionals, zeker die in het publieke domein, moeten veel meer waardering krijgen. Zo wordt hun vak ook aantrekkelijker voor mensen die door de corona-crisis moeten uitkijken naar iets anders, schrijft VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp. Lees hier verder.

 • 25 mei 2020: Denktank: gericht beleid voor meer banen na corona
  In het tijdperk na corona is een gericht werkgelegenheidsbeleid nodig, om mensen meer kans te geven op een baan. Het is zaak om kansen te benutten in sectoren die in de toekomst extra werk genereren, stelt de Corona-denktank van de SER. Lees hier verder.

 • 18 mei 2020: Zoeken naar nieuwe zekerheden
  De uitbraak van de corona-crisis heeft een impact die zijn weerga niet kent. Hoe lang de pandemie ook gaat duren, het wordt niet meer zoals het was. We moeten op zoek naar nieuwe zekerheden, schrijft VCP vicevoorzitter Gerrit van de Kamp. Lees hier verder.

 • 15 mei 2020: CBS meldt forse daling vacatures
  De corona-crisis leidt tot een ongekend harde daling van het aantal vacatures. Een zorgwekkende ontwikkeling, zegt de VCP, omdat tegelijkertijd het aantal werkzoekenden toeneemt. Lees hier verder.

 • 13 mei 2020: Professionals aan het woord: wegenbouw
  Hoe werkt de corona-crisis door op de werkvloer? We werken goed en verantwoord door, zegt Martin ten Have van vakorganisatie HZC. Lees hier verder.

 • 30 april 2020: We maken er het beste van
  Hoe werkt de corona-crisis door op de werkvloer? We vragen het aan onze eigen professionals. Van vakorganisatie Synergo VHP: Bart Cornelisse, senior project director en lid van de ondernemingsraad bij chemiebedrijf Fibrant in Geleen. Lees hier verder.

 • 28 april 2020: Corona-crisis maakt Wajongers extra kwetsbaar
  De VCP heeft grote zorgen over de inkomenspositie van Wajongers, mensen die op jonge leeftijd te maken krijgen met een arbeidsbeperking. Door de corona-crisis is deze groep nu extra kwetsbaar. Lees hier verder.

 • 28 apri 2020: Wereld op zijn kop
  Professionals aan het woord: de corona-crisis leidt tot ongewone situaties in het luchtvrachtvervoer, zegt Ruud Dijkslag van vakorganisatie VKP. Lees hier verder.

 • 28 april 2020: Corona nekt jongeren
  De positie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt door de coronacrisis steeds nijpender. Door massaal banenverlies is hun situatie verslechterd. Lees hier verder.

 • 25 april 2020: KLM-steun: zorgen over arbeidsvoorwaarden
  De overheid schiet KLM te hulp. Vanwege de Corona-crisis ligt het vliegverkeer vrijwel stil. De VCP is blij dat de overheid vitale infrastructuur en werkgelegenheid wil behouden en daarvoor steun verleent. Lees hier verder.

 • 22 april 2020: Corona-apps: privacy en fundamentele rechten garanderen
  Aan het gebruik van apps die de verspreiding van het corona-virus moeten tegengaan, zitten nog veel haken en ogen. Er moeten duidelijke kaders komen, vindt de VCP. Lees hier verder.

 • 17 april 2020: Meer doen voor mensen met arbeidsbeperking
  De vakcentrales VCP, FNV en CNV zien door de corona-crisis grote knelpunten ontstaan in de uitvoering van de sociale zekerheid. Ze willen dat het kabinet snel maatregelen neemt om te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen of bepaalde rechten verliezen. Lees hier verder.

 • 15 april 2020: Telewerken, pas op voor stressklachten
  De VCP waarschuwt voor de gevolgen van veelvuldig telewerken thuis. Werknemers lopen het risico op stress gerelateerde klachten, zoals een burn-out. Lees hier verder.

 • 14 april 2020: Stichting pleit voor financieel vangnet tijdelijk personeel
  De Stichting van de Arbeid wil aanvullende maatregelen voor mensen met een tijdelijk contract die door de corona-crisis toch niet in dienst kunnen blijven. In een brief aan  minister Koolmees (SZW) vraagt de Stichting om enkele aanpassingen in de NOW, de loonkostenregeling die het kabinet heeft ingesteld. Lees hier verder.

 • 9 april 2020: Bescherm zorgprofessionals
  De VCP roept op regelingen te treffen om de zorgsector in deze moeilijke tijden op de been te houden. De zorgsector moet en wil zich nu volledig richten op de bestrijding van het coronavirus en mag niet in financiële problemen komen. Lees hier verder.

 • 7 april 2020: Video met tips voor jonge professionals met arbeidsbeperking
  Jonge professionals met een arbeidsbeperking worden tijdens de coronacrisis extra geconfronteerd met hun eigen hulpvraag. Stichting Studeren & Werken op Maat (SWOM), aangesloten bij de VCP heeft voor hen een video met tips online gezet. Lees hier verder.

 • 7 april 2020: Bemiddelen op gepaste afstand
  Hoe werkt de corona-crisis door op de werkvloer? We vragen het aan onze eigen professionals. Van Vakbond BOA ACP: Rik Dokter (24), buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in de gemeente Ermelo. Lees hier verder.

 • 3 april 2020: Corona-crisis toont noodzaak andere rekenrente
  De VCP maakt zich grote zorgen over de pensioenen. Door de economische gevolgen van corona-uitbraak zijn de beurzen hard onderuit gegaan, waardoor pensioenfondsen minder kunnen uitkeren. Volgens de VCP is nu het moment om de lage rekenrente die pensioenfondsen moeten gebruiken los te laten. Lees hier verder.

 • 1 april 2020: Zet samen de schouders er onder om coronacrisis door te komen
  Werkgevers en vakbonden roepen alle werkenden in Nederland op om met eendracht en daadkracht de coronacrisis het hoofd te bieden. Dat schrijft de Stichting van de Arbeid in een brief die de leidraad biedt voor het overleg tussen werknemers en werkgevers in verschillende sectoren. Lees hier verder.

 • 31 maart 2020: Volledige doorbetaling alle werknemers
  Alle werknemers die door de corona-crisis minder kunnen werken, moeten kunnen rekenen op volledige doorbetaling van hun salaris. Dat stelt de VCP in reactie op de publicatie van de zogeheten NOW-regeling. Die regeling voorziet in een tegemoetkoming aan werkgevers van de loonkosten van personeel. Lees hier verder.

 • 7 april 2020: Corona-crisis: video voor jonge professionals met arbeidsbeperking
  Jonge professionals met een arbeidsbeperking worden tijdens de coronacrisis extra geconfronteerd met hun eigen hulpvraag. Stichting Studeren & Werken op Maat (SWOM), aangesloten bij de VCP, biedt de helpende hand met een speciale video. Lees hier verder.

 • 7 april 2o2o: Rik Dokter, BOA: bemiddelen op gepaste afstand
  Hoe werkt de corona-crisis door op de werkvloer? We vragen het aan onze eigen professionals. Van Vakbond BOA ACP: Rik Dokter (24), buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in de gemeente Ermelo. Lees hier verder.

 • Sociale partners en kabinet werken eendrachtig aan uitvoering noodpakket
  Kabinet, werkgevers en vakbonden komen per vandaag wekelijks bij elkaar om te werken aan de uitvoering van het noodpakket voor de economie. Door frequent samen op trekken, kunnen alle geraakte werknemers, flexwerkers en ondernemers zo spoedig mogelijk de hulp ontvangen die zij verdienen in deze ingrijpende periode. Lees hier verder .

 • Professionals veiligheidssector helpen mee in corona-crisis
  De aangescherpte veiligheidsmaatregelen die het kabinet maandag aankondigde, hebben gevolgen voor het werk van de politie en bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s). Lees hier verder.

 • Maatregelen kabinet voor economie
  Het kabinet trekt miljarden uit om de economische gevolgen van het corona-virus op te vangen. De VCP staat in nauw contact met haar aangesloten organisaties als het gaat om signalen uit sectoren, bedrijven of instellingen waar werknemers op de werkvloer tegenaan lopen in het kader van het Corona-virus. We blijven de situatie met sociale partners en kabinet monitoren en indien nodig zullen we aandringen op aanvullende maatregelen. Lees hier het overzicht van de kabinetsmaatregelen.

 • Tips voor thuiswerken: blijf gezond aan het werk
  Het Corona virus heeft de hele wereld in zijn greep. Er wordt veel over gesproken en gezegd en iedereen heeft zorgen. De VCP wil allen die in vitale beroepen werken, zoals de zorg en politie heel veel sterkte wensen. Jullie zijn de professionals die Nederland dragen. Tegelijk moeten velen van ons ‘gewoon’ ons werk doen in een thuissituatie. Dit brengt allerlei problemen en risico’s met zich mee. De VCP wil jullie daarom enkele tips meegeven. Lees hier verder.

 • Vertrouwen en zekerheid hoogste prioriteit
  Vertrouwen en zekerheid, daar draait het nu om. Het kabinet laat zien dat het daarvan doordrongen is, zo laat de Vakcentrale voor Professionals (VCP) weten in reactie op de vandaag aangekondigde maatregelen om de gevolgen van het Coronavirus voor banen en economie op te vangen. Lees hier verder.

 • Duizenden zorgprofessionals melden zich aan
  Zo´n 20.000 zorgprofessionals hebben zich aangemeld bij een nieuw landelijk coördinatiepunt voor hulp aan mensen die door het coronavirus worden getroffen. Het coördinatiepunt is een initiatief van de beroepsorganisatie NU´91 van verplegenden en verzorgden. Lees hier verder.

 • Professionals aan het woord: we moeten er samen voor gaan
  Hoe werkt de corona-crisis door op de werkvloer? We vragen het aan onze eigen professionals. Van VHP Tata Steel: Gerard Poland, producttechnoloog. “Onze focus ligt op doorproduceren.” Lees hier verder.

 • Professionals aan het woord: meer aandacht voor arbeidsomstandigheden
  Hoe werkt de corona-crisis door op de werkvloer? We vragen het aan onze eigen professionals. Van de CMHF: Aleid Ringelberg, coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Gezond en Veilig werken bij het ministerie van SZW, voorzitter van de sector Rijk bij de CMHF. Lees hier verder.

 • Coulance bij betalen pensioenpremie
  Werkgevers die door de corona-crisis in de problemen komen, kunnen rekenen op een soepele behandeling bij het betalen van pensioenpremies. Pensioenuitvoerders zullen ondernemers bij het innen van de premies tegemoetkomen. De Stichting van de Arbeid heeft de Tweede Kamer gevraagd haast te maken met een aanpassing van de faillissementswet, waardoor bedrijven overeind kunnen blijven en duizenden ontslagen kunnen worden voorkomen. Lees hier verder.

 • Brief Stichting van de Arbeid aan het kabinet
  Nu de situatie in Nederland drastisch wijzigt door de coronacrisis, wil de Stichting van de Arbeid samen met het kabinet maatregelen nemen voor het behoud van werk, inkomen en ondernemerschap. Het gaat bijvoorbeeld om de versoepeling van de werktijdverkorting en een Corona-noodfonds voor inkomenssteun aan flexwerkers en liquiditeit voor bedrijven, zodat lonen doorbetaald kunnen worden. Lees hier meer.

 • Vragen over corona-virus op het werk
  De uitbraak van het Corona-virus levert veel vragen op, ook op de werkvloer: ben je als werknemer verplicht op je werk te verschijnen als je denkt dat je besmet bent, mag je bij een coronadreiging thuis werken (ook als je dat normaal niet doet), mag je naar kantoor als in je omgeving corona is vastgesteld? Lees hier meer.

 • Check dekking risico-verzekering
  Bij de VCP is er door een aantal aangesloten organisaties de oproep gedaan aan individuele werkgevers en werknemers om goed te kijken naar de dekking van risicoverzekeringen, zoals de ANW-hiaat en het partnerpensioen. Lees hier meer.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws